Organizatorji letošnje licitacije so na razstavo v Slovenj Gradec pripeljali 2.971 kubičnih metrov lesa. V tednu od 24.1. do 5.2 si les ogledujejo kupci iz številnih evropskih držav in iz Slovenije. Vabljeni na dan odprtih vrat, ki bo 14. februarja 2018 s pričetkom ob 10. uri!

Katalog za kupce je na voljo tukaj: https://drive.google.com/open?id=1JyLei5wx4pJq2F_k3VTz7-ViZMec4Ks2

 Zavod za gozdove Slovenije je v svojem drugem poročilu o poškodovanosti gozdov po nedavnem vetrolomu razkril, da poškodbe gozdov, ki jih je v zadnjih dneh povzročil veter, presegajo do sedaj znane poškodbe zaradi vetrolomov, ki so se zgodili v zadnjih dvajsetih letih, tako po količini poškodovanega drevja, kot po obsegu prizadete površine. Po zadnjih podatkih je poškodovanega drevja več kot 1,3 miljone m3. Pri izbiri ustreznega izvajalca gozdnih storitev si lahko pomagate z na novo vzpostavljenim spletnim sistemom MojGozdar.si.

PRIPRAVE NA DVANAJSTO LICITACIJO VREDNEJŠEGA LESA V SLOVENIJI
Društvo Lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije v začetku leta 2018 organizirata že dvanaajsto licitacijo vrednejšega lesa, ki bo tudi tokrat potekala v Slovenj Gradcu. Tudi tokrat bi kupcem radi predstavili najkvalitetnejši les iz naših gozdov, ki bi bil tudi kar najbolje prodan. Časovni potek licitacije

V soboto, 16.09.2017 smo člani Društva lastnikov gozdov ob Kolpi in Lahinji s sodelovanjem  Zveze lastnikov gozdov organizirali "Dan društva". Na družabnem srečanju so člani tekmovali v treh disciplinah: prežagovanje hloda z žago amerikanko, podiranje droga na balon in met motorne žage. Kljub deževnemu vremenu je prireditev uspela tudi po zaslugi gasilcev iz Zapudja, ki so nam posodili šotor. Za prijetno vzdušje je poskrbel priznani harmonikaš Vlado Matkovič, ki je tudi član našega društva.
Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Novo mesto vabi na zaključno delavnico "Odnos človek- bober v obvodni krajini na porečju reke Krke) . Delavnica bo 29. septembra 2017 ob 16:00 v osnovni šoli Vavta vas.
V okviru strokovnega programa 55. mednarodnega kmetijsko - živilskega sejma AGRA 2017 v Gornji Radgoni vas Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije vabita na predstavitev novih pripomočkov in uporabnih orodij za bolj učinkovito gospodarjenje z gozdovi, ki so bili razviti oziroma se razvijajo v okviru raziskovalnih in razvojnih programov gozdarskih inštitucij v Sloveniji in so na voljo lastnikom gozdov za bolj uspešno gospodarjenje z gozdovi.

 Predstavitev bo v nedeljo, 27. avgusta 2017 ob 14. uri v dvorani št. 2 na sejmu AGRA 2017.

 Celoten program prireditev in predstavitev ZGS na sejmu AGRA 2017  je dostopen na priloženi povezavi.

 Vljudno vabljeni.

V petek, 24.marca 2017 je bil objavljen javni razpis za naložbe v novo mehanizacijo in opremo za sečnjo in spravilo lesa. Razpisanih je le 5. mio € sredstev, od tega 2,5 mio za fizične in 2,5 mio za pravne osebe. Pogoji za kandidiranje na javni razpis je doseženo število točk oziroma najmanj 40 doseženih točk. Za fizične osebe je osnovni pogoj za kandidiranje

JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE STROJEV ZA PREDINDUSTRIJSKO PREDELAVO LESA Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za sofinanciranje opreme in mehanizacije za predindustrijsko predelavo lesa. V seznam podprtih aktivnosti sodijo naslednje dejavnosti

PRIPRAVE NA 11. LICITACIJO VREDNEJŠEGA LESA V SLOVENIJI Društvo Lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije v začetku leta 2017 organizirata že enajsto licitacijo vrednejšega lesa, ki bo tudi tokrat potekala v Slovenj Gradcu. Tudi tokrat bi kupcem radi predstavili najkvalitetnejši les iz naših gozdov, ki bi bil tudi kar najbolje prodan.

V Zvezi lastnikov gozdov Slovenije, ki že več kot desetletje združuje velik del slovenskih zasebnih gozdnih lastnikov in ki ves ta čas tudi opozarja na sistemske nepravilnosti, ki zadevajo pravice lastnikov gozdov v Sloveniji, podpiramo in pozdravljamo aktivnosti krajanov Artviž. Končno so se našli takšni, ki imajo v nasprotovanju plenjenju njihovih gozdov pogum iti čez mejo zakonitega, da bi opozorili, da drugi že leta hodijo čez to mejo ob tihem soglasju države, ki ne stori ničesar.

Projekt sofinancira

EU in 7. program Simwood projekt

Slovenska projektna partnerja