22.11. je ZLGS sprejela Ministrica MKGP Dr. Aleksandra Pivec

Na sprejemu so v razgovoru s strani MKGP sodelovali: Državni sekretar
dr. Jože Podgoršek, mag. Robert Režonja, g. Jošt Jakša in dr.Gregor Meterc.

ZLGS smo zastopali Marjan Hren, Rok Sedminek, Janez Beja, Jože Jeromel in
Kaja Plevnik

V razgovoru smo kratko predstavili našo zvezo, delovanje in cilje.
Dotaknili smo se nekaterih najbolj aktualnih zadev v gozdarstvu.
Ker je bila ministrica na tesno s časom zaradi seje vlade, smo ji v mapi predali
naše predloge in Študijo o škodah po divjadi v gozdovih.
V nadaljevanju smo se s sekretarjem Dr. Podgorškom in ekipo dogovorili o načinu sodelovanja.
Razgovor je kljub resnim temam potekal v sproščenem vzdušju, kar nas navdaja z optimizmom glede nadalnjega sodelovanja.


Zveza lastnikov gozdov Slovenije je skupaj z Društvom lastnikov gozdov Spodnje Savinjske doline,
Zavodom za gozdove Slovenije KE Celje in podjetjem UNIFOREST organizirala 
20. oktobra 2018 1. Sekaško tekmovanje ZLGS za prehodni pokal.


Pokal si je priborila ekipa iz Društva lastnikov gozdov Spodnje Šaleške doline


Tako bo Društvo lastnikov gozdov Spodnje Šaleške doline organiziralo
naslednjo tekmo ZLGS za prehodni pokal v letu 2019. Poleg tekme je potekalo
tudi prijetno druženje med lastniki, med organizatorji. Sama tekma, pa je bila izpeljana
na visokem strokovnem nivoju, za kar gre še posebna zahvala vsem sodnikom ZGS.

Najboljši tekmovalci so prejeli tudi lepe praktične nagrade, ki so jih prispevali UNIFOREST
in drugi donatorji.
4. Oktobra je potekala v Zagrebu mednarodna konferenca Lastninske pravice v privatnih gozdovih.
Imela je močno mednarodno zasedbo.Skozi prezentacije prof.dr.sc.Tatjane Josipovič iz CRO, Dr.sc. Cristian Brawenz iz AT, Dr.cs.Lennart Ackzell iz SWE in rezime Huberta de Schorlemer preds. CEPF so se skrtstalizirale velika razlike znotraj EU pri pojmovanju in pravni zaščiti lastninskih pravic na gozdni posesti. V zaključkih so se udeleženci strinjali, da je takšna asimetričnost v pojmovanju in pravni zaščiti lastninskih pravic na gozdni posesti znotraj EU nesprejemljiva. 
Tranzicijske države bodo morale odločneje stopiti na pravno pot za zaščito svoje lastnine zajamčene z ustavo.
CEPF pa bo odločneje informirala EU inštitucije in posamezna veleposlaništva pri EU o kršenju ene od pomembnejših človekovih pravic v demokraciji. 27. septembra je potekala konferenca in podpis Kodeksa Obisk v naravi
Med 27 deležniki ga je podpisala tudi ZLGS.SPOŠTUJEM NARAVO 
SPOŠTUJEM SEBE
SPOŠTUJEM DRUGE
SPOŠTUJEM LASTNINO
SPOŠTUJEM LOKALNO SKUPNOSTČestitke Zvezi tabornikov Slovenije, ki je uspešno koordinirala sestanke.
Čestitke tudi članom iz ZLGS in KGZS, ki so uspeli vnesti v kodeks tudi
pomen lastnine.

V ZLGS smo skušali biti prisotni na vseh pomembnejših dogodkih sejma AGRE 2018:


Veseli smo, da sta na otvoritvi tako predsednik KGZS g. Cveto Zupančič, kot predsednik ZZS g. Peter Vrisk opozorila na pomembnost dobrega ekonomsko socialnega položaja tako mladih, kot tudi vseh ostalih generacij na podeželju, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in gozdarstvom. Brez njihovega vsakodnevnega dela bi kulturna krajina in mnoge lepote Slovenije popolnoma zbledele. Poleg slovenske zemlje na kateri stoji naša neodvisna država Slovenija, ima podeželje še en pomemben adut-to je znanje in izobražene mlade. Vendar mladi na podeželju niso več pripravljeni prelivat svoj zaslužen denar iz ostalih dejavnosti v kmetijsko, kot so to počeli njihovi  dedi in babice, očetje in matere. Zato mora trg tako v celi živilsko prehranski verigi, kot tudi gozdno lesni, priznati pošteno tržno ceno tako kmetu kot lastniku gozda.

V ZLGS zato apeliramo na odgovorni v SLO politiki in mikroekonomiji, da Slovenija ne sme biti izjema v EU prostoru s svojo asimetrično rastjo cen, ki bi protažirala trgovce ali posrednike. Politika rasti ceni mora biti uravnotežena in poštena do vseh členov živilsko prehranske, kot tudi gozdno lesne verige.

ZLGS nismo sodelovali pri posaditvi sadike bora na AGRI 2018, a mu želimo, da zraste v mogočno drevo

Na okrogli mizi MKGP: Gozdovi so naše bogastvo - ohranili jih bomo le s skrbnim ravnanjem z njimi sta zastopala ZLGS podpredsednika Jože Jeromel in Janez Beja.
Na okrogli mizi Mladi strokovnjaki s področja kmetijstva, turizma in živilske industrije je ZLGS zastopala Kaja Plevnik.

ZLGS smo skozi sejem AGRA veliko kontaktirali zlasti s sorodnimi stanovskimi organizacijami. Naš cilj je, da se povežemo v skupnih prizadevanjih in ciljih kjer smo v svojih zahtevah usklajeni. Le tako smo lahko resen igralec in pogajalec za izboljšanje socialno ekonomskega položaja naših članov.Nedelja 26.avgusta je bila zelo delovna za našo zvezo, saj smo se že ob 9.uri zbrali  na AGRI v dvorani 3.
Na okrogli mizi sta uvodoma predstavila študijo o enoletnih in večletnih škodah po jelenjadi Veronika Valentar in Jože Mori oba strokovna sodelavca ZLGS.
Pogled na pomanjkljivosti in možne izboljšave pri postopkih ocenjevanja škod so podali  s strani KGZS g. Andrej Andolšek, s strani ZGS g.Viktor Miklavčič in s strani MKGP g. Jošt Jakša. Na OM je bil prisoten in je spregovoril tudi g. Miljenko Zupanič iz HSUPŠ Hrvaške.
Da je tema zelo pereča,i so skozi oči lastnikov na praktičnih primerih pokazali zasebni lastniki gozdov Slovenije, ki so do zadnjega kotička napolnili malo dvorano 3 na AGRI. Skozi na momente ostro diskusijo, ki jo je dokaj uspešno skušal zadržati v normalnih okvirih moderator OM g. Rok Sedminek se je pokazalo, da ministrstvo skupaj z vsemi deležniki in v dialogu z zasebnimi lastniki gozdov čaka naporna naloga za izboljšanje stanja. S  strani lastnikov so šle naprej tudi že prve zasebne tožbe. ZLGS bo ob upoštevanju vseh vsebinskih predlogov sodelujočih na okrogli mizi pripravila zaključke OM in jih potrdila na UO ZLGS.Nedeljo 26.08. pa smo lahko doživeli tudi čar športnega Republiškega tekmovanja z motorno zago. Med posamezniki je dosegel 1.mesto Janko Mazej, ki je zopet dokazal vsej SLO konkurenci s kakšnega testa je.V ZLGS smo veseli, da je član UO ZLGS, saj je načelen in odločen borec za lastninske pravice SLO zasebnih lastnikov gozdov.
 
Tudi na letošnji AGRI 2018 ima ZLGS svoj razstavni prostor V okviru KGZS
Sobota 25. avgusta po otvoritvi je tudi na našem razstavnem prostoru minila v luči razgovorov z mladimi kmeti. Na razstavnem prostoru smo gostili in se pogovarjali s predsednikom CEJA g. Jannesom Maes in Rokom Damjanom predsednika ZSPM, ki je tudi uradno otvoril AGRO 2018.

   


Naše punce na AGRI 2018 se dobro znajdejo tudi v družbi prekaljenih politikov.
 
Pisarna ZLGS je z 9.julijem začela uradno delovati na Gospodinjski ul. 6 v Ljubljani. S tem je ZLGS naredila 1.korak k delni profesionalizaciji. Prva naloga vodstva ZLGS in nove koordinatorke/administratorke Kaje Plevnik je prenos arhiva in celotnega poslovanja ZLGS v Ljubljano. Pomembna naloga v juliju in avgustu pa je tudi dobra priprava na sejem Agra 2018 in promocijo ZLGS na sejmu.

Letošnje skupščine CEPF na Dunaju so se kot predstavniki ZLGS udeležili Inka Stritar, Rok Sedminek in Marjan Hren. Cilj  sodelovanja na Dunaju  je bil opozarjanje in seznanitev vodstva in članov UO CEPF na nespoštovanje in zakonsko omejevanje lastninskih pravic SLO lastnikov gozdov v Sloveniji.

Skupaj s predstavniki Hrvaške smo skušali v neformalnih razgovorih prepričati večino članic CEPF, da se bodo udeležili konference Lastniki gozdov in njihove lastninske pravice, ki bo 4.oktobra v Zagrebu.
V neformalnih razgovorih in delovnih skupinah smo dobili mnogo uporabnih primerjalnih podatkov glede nove perspektive SKP in vrednotenja eko socialnih funkcij. V dogovoru z vodstvom CEPF imamo možnost da ZLGS v Sloveniji organizira skupščino CEPF 2022.

V Etno hiši Konak v Guči je potekalo redno srečanje Regionalnega centra za gozdarstvo in razvoj podeželja - ReFoRD, na katerem so sodelovali predstavniki Nacionalnih združenj lastnikov zasebnih gozdov iz Slovenije, Hrvaške, Republike Srpske , BiH, Črne gore, Makedonije in Bolgarije.
Slovenijo sta zastopala Rajko Štefanič in Iztok Vrščaj.

Prav tako so  predstavniki ZLGS in KGZ Slovenije Miha Koprivnikar, Rajko Štefanič in Iztok Vrščaj s svojimi referati sodelovali na Regionalnem srečanju Stanje in možnosti sodelovanja na trajnostnem razvoju privatnih gozdov - v hotelu Omorika v nacionalnem parku Tara.

Projekt sofinancira

EU in 7. program Simwood projekt

Slovenska projektna partnerja