Sortiranje lesa na gozdni cesti oziroma deponiji lastniku gozda omogoča uspešnejšo prodajo. To velja še posebej za večje količine lesa, ki naj bodo prilagojene potrebam kupca. Neglede na standard pri odkupu, les načelno sortiramo glede na kvaliteto, debelino in sortiment. To nam tudi omogoča lažjo preglednost pri elektronskem prevzemu lesa, nadzorovanju količin in morebitne špekulacije pri klasifikaciji lesa.

Skupščina Zveze lastnikov gozdov Slovenije je na 4. volilni skupščini potrdila novo vodstvo ter razrešila dosedanjega predsednika Rajka Štefaniča in generalno sekretarko Veroniko Valentar. Nov upravni odbor za naslednji štiriletni mandat sestavljajo naslednji člani:

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izdala dovoljenje za uporabo fitofarmacevtskega sredstva FASTAC FORST (alfa cipermitrin) za zatiranje ličink in odraslih oblik žuželk na okroglem lesu iglavcev za preventivno zatiranje podlubnikov (zlasti velikega in malega smrekovega lubadarja). Tretiranje je dovoljeno ob kamionskih cestah in skladiščih gozdnih lesnih sortimentov. 

Organizatorji letošnje licitacije so na razstavo v Slovenj Gradec pripeljali 2.971 kubičnih metrov lesa. V tednu od 24.1. do 5.2 si les ogledujejo kupci iz številnih evropskih držav in iz Slovenije. Vabljeni na dan odprtih vrat, ki bo 14. februarja 2018 s pričetkom ob 10. uri!

Katalog za kupce je na voljo tukaj: https://drive.google.com/open?id=1JyLei5wx4pJq2F_k3VTz7-ViZMec4Ks2

 Zavod za gozdove Slovenije je v svojem drugem poročilu o poškodovanosti gozdov po nedavnem vetrolomu razkril, da poškodbe gozdov, ki jih je v zadnjih dneh povzročil veter, presegajo do sedaj znane poškodbe zaradi vetrolomov, ki so se zgodili v zadnjih dvajsetih letih, tako po količini poškodovanega drevja, kot po obsegu prizadete površine. Po zadnjih podatkih je poškodovanega drevja več kot 1,3 miljone m3. Pri izbiri ustreznega izvajalca gozdnih storitev si lahko pomagate z na novo vzpostavljenim spletnim sistemom MojGozdar.si.

PRIPRAVE NA DVANAJSTO LICITACIJO VREDNEJŠEGA LESA V SLOVENIJI
Društvo Lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije v začetku leta 2018 organizirata že dvanaajsto licitacijo vrednejšega lesa, ki bo tudi tokrat potekala v Slovenj Gradcu. Tudi tokrat bi kupcem radi predstavili najkvalitetnejši les iz naših gozdov, ki bi bil tudi kar najbolje prodan. Časovni potek licitacije

V soboto, 16.09.2017 smo člani Društva lastnikov gozdov ob Kolpi in Lahinji s sodelovanjem  Zveze lastnikov gozdov organizirali "Dan društva". Na družabnem srečanju so člani tekmovali v treh disciplinah: prežagovanje hloda z žago amerikanko, podiranje droga na balon in met motorne žage. Kljub deževnemu vremenu je prireditev uspela tudi po zaslugi gasilcev iz Zapudja, ki so nam posodili šotor. Za prijetno vzdušje je poskrbel priznani harmonikaš Vlado Matkovič, ki je tudi član našega društva.
Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Novo mesto vabi na zaključno delavnico "Odnos človek- bober v obvodni krajini na porečju reke Krke) . Delavnica bo 29. septembra 2017 ob 16:00 v osnovni šoli Vavta vas.
V okviru strokovnega programa 55. mednarodnega kmetijsko - živilskega sejma AGRA 2017 v Gornji Radgoni vas Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije vabita na predstavitev novih pripomočkov in uporabnih orodij za bolj učinkovito gospodarjenje z gozdovi, ki so bili razviti oziroma se razvijajo v okviru raziskovalnih in razvojnih programov gozdarskih inštitucij v Sloveniji in so na voljo lastnikom gozdov za bolj uspešno gospodarjenje z gozdovi.

 Predstavitev bo v nedeljo, 27. avgusta 2017 ob 14. uri v dvorani št. 2 na sejmu AGRA 2017.

 Celoten program prireditev in predstavitev ZGS na sejmu AGRA 2017  je dostopen na priloženi povezavi.

 Vljudno vabljeni.

V petek, 24.marca 2017 je bil objavljen javni razpis za naložbe v novo mehanizacijo in opremo za sečnjo in spravilo lesa. Razpisanih je le 5. mio € sredstev, od tega 2,5 mio za fizične in 2,5 mio za pravne osebe. Pogoji za kandidiranje na javni razpis je doseženo število točk oziroma najmanj 40 doseženih točk. Za fizične osebe je osnovni pogoj za kandidiranje

Projekt sofinancira

EU in 7. program Simwood projekt

Slovenska projektna partnerja