V ZLGS smo skušali biti prisotni na vseh pomembnejših dogodkih sejma AGRE 2018:


Veseli smo, da sta na otvoritvi tako predsednik KGZS g. Cveto Zupančič, kot predsednik ZZS g. Peter Vrisk opozorila na pomembnost dobrega ekonomsko socialnega položaja tako mladih, kot tudi vseh ostalih generacij na podeželju, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in gozdarstvom. Brez njihovega vsakodnevnega dela bi kulturna krajina in mnoge lepote Slovenije popolnoma zbledele. Poleg slovenske zemlje na kateri stoji naša neodvisna država Slovenija, ima podeželje še en pomemben adut-to je znanje in izobražene mlade. Vendar mladi na podeželju niso več pripravljeni prelivat svoj zaslužen denar iz ostalih dejavnosti v kmetijsko, kot so to počeli njihovi  dedi in babice, očetje in matere. Zato mora trg tako v celi živilsko prehranski verigi, kot tudi gozdno lesni, priznati pošteno tržno ceno tako kmetu kot lastniku gozda.

V ZLGS zato apeliramo na odgovorni v SLO politiki in mikroekonomiji, da Slovenija ne sme biti izjema v EU prostoru s svojo asimetrično rastjo cen, ki bi protažirala trgovce ali posrednike. Politika rasti ceni mora biti uravnotežena in poštena do vseh členov živilsko prehranske, kot tudi gozdno lesne verige.

ZLGS nismo sodelovali pri posaditvi sadike bora na AGRI 2018, a mu želimo, da zraste v mogočno drevo

Na okrogli mizi MKGP: Gozdovi so naše bogastvo - ohranili jih bomo le s skrbnim ravnanjem z njimi sta zastopala ZLGS podpredsednika Jože Jeromel in Janez Beja.
Na okrogli mizi Mladi strokovnjaki s področja kmetijstva, turizma in živilske industrije je ZLGS zastopala Kaja Plevnik.

ZLGS smo skozi sejem AGRA veliko kontaktirali zlasti s sorodnimi stanovskimi organizacijami. Naš cilj je, da se povežemo v skupnih prizadevanjih in ciljih kjer smo v svojih zahtevah usklajeni. Le tako smo lahko resen igralec in pogajalec za izboljšanje socialno ekonomskega položaja naših članov.Nedelja 26.avgusta je bila zelo delovna za našo zvezo, saj smo se že ob 9.uri zbrali  na AGRI v dvorani 3.
Na okrogli mizi sta uvodoma predstavila študijo o enoletnih in večletnih škodah po jelenjadi Veronika Valentar in Jože Mori oba strokovna sodelavca ZLGS.
Pogled na pomanjkljivosti in možne izboljšave pri postopkih ocenjevanja škod so podali  s strani KGZS g. Andrej Andolšek, s strani ZGS g.Viktor Miklavčič in s strani MKGP g. Jošt Jakša. Na OM je bil prisoten in je spregovoril tudi g. Miljenko Zupanič iz HSUPŠ Hrvaške.
Da je tema zelo pereča,i so skozi oči lastnikov na praktičnih primerih pokazali zasebni lastniki gozdov Slovenije, ki so do zadnjega kotička napolnili malo dvorano 3 na AGRI. Skozi na momente ostro diskusijo, ki jo je dokaj uspešno skušal zadržati v normalnih okvirih moderator OM g. Rok Sedminek se je pokazalo, da ministrstvo skupaj z vsemi deležniki in v dialogu z zasebnimi lastniki gozdov čaka naporna naloga za izboljšanje stanja. S  strani lastnikov so šle naprej tudi že prve zasebne tožbe. ZLGS bo ob upoštevanju vseh vsebinskih predlogov sodelujočih na okrogli mizi pripravila zaključke OM in jih potrdila na UO ZLGS.Nedeljo 26.08. pa smo lahko doživeli tudi čar športnega Republiškega tekmovanja z motorno zago. Med posamezniki je dosegel 1.mesto Janko Mazej, ki je zopet dokazal vsej SLO konkurenci s kakšnega testa je.V ZLGS smo veseli, da je član UO ZLGS, saj je načelen in odločen borec za lastninske pravice SLO zasebnih lastnikov gozdov.
 
Tudi na letošnji AGRI 2018 ima ZLGS svoj razstavni prostor V okviru KGZS
Sobota 25. avgusta po otvoritvi je tudi na našem razstavnem prostoru minila v luči razgovorov z mladimi kmeti. Na razstavnem prostoru smo gostili in se pogovarjali s predsednikom CEJA g. Jannesom Maes in Rokom Damjanom predsednika ZSPM, ki je tudi uradno otvoril AGRO 2018.

   


Naše punce na AGRI 2018 se dobro znajdejo tudi v družbi prekaljenih politikov.
 
Pisarna ZLGS je z 9.julijem začela uradno delovati na Gospodinjski ul. 6 v Ljubljani. S tem je ZLGS naredila 1.korak k delni profesionalizaciji. Prva naloga vodstva ZLGS in nove koordinatorke/administratorke Kaje Plevnik je prenos arhiva in celotnega poslovanja ZLGS v Ljubljano. Pomembna naloga v juliju in avgustu pa je tudi dobra priprava na sejem Agra 2018 in promocijo ZLGS na sejmu.

Letošnje skupščine CEPF na Dunaju so se kot predstavniki ZLGS udeležili Inka Stritar, Rok Sedminek in Marjan Hren. Cilj  sodelovanja na Dunaju  je bil opozarjanje in seznanitev vodstva in članov UO CEPF na nespoštovanje in zakonsko omejevanje lastninskih pravic SLO lastnikov gozdov v Sloveniji.

Skupaj s predstavniki Hrvaške smo skušali v neformalnih razgovorih prepričati večino članic CEPF, da se bodo udeležili konference Lastniki gozdov in njihove lastninske pravice, ki bo 4.oktobra v Zagrebu.
V neformalnih razgovorih in delovnih skupinah smo dobili mnogo uporabnih primerjalnih podatkov glede nove perspektive SKP in vrednotenja eko socialnih funkcij. V dogovoru z vodstvom CEPF imamo možnost da ZLGS v Sloveniji organizira skupščino CEPF 2022.

V Etno hiši Konak v Guči je potekalo redno srečanje Regionalnega centra za gozdarstvo in razvoj podeželja - ReFoRD, na katerem so sodelovali predstavniki Nacionalnih združenj lastnikov zasebnih gozdov iz Slovenije, Hrvaške, Republike Srpske , BiH, Črne gore, Makedonije in Bolgarije.
Slovenijo sta zastopala Rajko Štefanič in Iztok Vrščaj.

Prav tako so  predstavniki ZLGS in KGZ Slovenije Miha Koprivnikar, Rajko Štefanič in Iztok Vrščaj s svojimi referati sodelovali na Regionalnem srečanju Stanje in možnosti sodelovanja na trajnostnem razvoju privatnih gozdov - v hotelu Omorika v nacionalnem parku Tara.

Sortiranje lesa na gozdni cesti oziroma deponiji lastniku gozda omogoča uspešnejšo prodajo. To velja še posebej za večje količine lesa, ki naj bodo prilagojene potrebam kupca. Neglede na standard pri odkupu, les načelno sortiramo glede na kvaliteto, debelino in sortiment. To nam tudi omogoča lažjo preglednost pri elektronskem prevzemu lesa, nadzorovanju količin in morebitne špekulacije pri klasifikaciji lesa.

Skupščina Zveze lastnikov gozdov Slovenije je na 4. volilni skupščini potrdila novo vodstvo ter razrešila dosedanjega predsednika Rajka Štefaniča in generalno sekretarko Veroniko Valentar. Nov upravni odbor za naslednji štiriletni mandat sestavljajo naslednji člani:

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izdala dovoljenje za uporabo fitofarmacevtskega sredstva FASTAC FORST (alfa cipermitrin) za zatiranje ličink in odraslih oblik žuželk na okroglem lesu iglavcev za preventivno zatiranje podlubnikov (zlasti velikega in malega smrekovega lubadarja). Tretiranje je dovoljeno ob kamionskih cestah in skladiščih gozdnih lesnih sortimentov. 

Organizatorji letošnje licitacije so na razstavo v Slovenj Gradec pripeljali 2.971 kubičnih metrov lesa. V tednu od 24.1. do 5.2 si les ogledujejo kupci iz številnih evropskih držav in iz Slovenije. Vabljeni na dan odprtih vrat, ki bo 14. februarja 2018 s pričetkom ob 10. uri!

Katalog za kupce je na voljo tukaj: https://drive.google.com/open?id=1JyLei5wx4pJq2F_k3VTz7-ViZMec4Ks2

Projekt sofinancira

EU in 7. program Simwood projekt

Slovenska projektna partnerja