Pisarna ZLGS je z 9.julijem začela uradno delovati na Gospodinjski ul. 6 v Ljubljani. S tem je ZLGS naredila 1.korak k delni profesionalizaciji. Prva naloga vodstva ZLGS in nove koordinatorke/administratorke Kaje Plevnik je prenos arhiva in celotnega poslovanja ZLGS v Ljubljano. Pomembna naloga v juliju in avgustu pa je tudi dobra priprava na sejem Agra 2018 in promocijo ZLGS na sejmu.

Letošnje skupščine CEPF na Dunaju so se kot predstavniki ZLGS udeležili Inka Stritar, Rok Sedminek in Marjan Hren. Cilj  sodelovanja na Dunaju  je bil opozarjanje in seznanitev vodstva in članov UO CEPF na nespoštovanje in zakonsko omejevanje lastninskih pravic SLO lastnikov gozdov v Sloveniji.

Skupaj s predstavniki Hrvaške smo skušali v neformalnih razgovorih prepričati večino članic CEPF, da se bodo udeležili konference Lastniki gozdov in njihove lastninske pravice, ki bo 4.oktobra v Zagrebu.
V neformalnih razgovorih in delovnih skupinah smo dobili mnogo uporabnih primerjalnih podatkov glede nove perspektive SKP in vrednotenja eko socialnih funkcij. V dogovoru z vodstvom CEPF imamo možnost da ZLGS v Sloveniji organizira skupščino CEPF 2022.

V Etno hiši Konak v Guči je potekalo redno srečanje Regionalnega centra za gozdarstvo in razvoj podeželja - ReFoRD, na katerem so sodelovali predstavniki Nacionalnih združenj lastnikov zasebnih gozdov iz Slovenije, Hrvaške, Republike Srpske , BiH, Črne gore, Makedonije in Bolgarije.
Slovenijo sta zastopala Rajko Štefanič in Iztok Vrščaj.

Prav tako so  predstavniki ZLGS in KGZ Slovenije Miha Koprivnikar, Rajko Štefanič in Iztok Vrščaj s svojimi referati sodelovali na Regionalnem srečanju Stanje in možnosti sodelovanja na trajnostnem razvoju privatnih gozdov - v hotelu Omorika v nacionalnem parku Tara.

Sortiranje lesa na gozdni cesti oziroma deponiji lastniku gozda omogoča uspešnejšo prodajo. To velja še posebej za večje količine lesa, ki naj bodo prilagojene potrebam kupca. Neglede na standard pri odkupu, les načelno sortiramo glede na kvaliteto, debelino in sortiment. To nam tudi omogoča lažjo preglednost pri elektronskem prevzemu lesa, nadzorovanju količin in morebitne špekulacije pri klasifikaciji lesa.

Skupščina Zveze lastnikov gozdov Slovenije je na 4. volilni skupščini potrdila novo vodstvo ter razrešila dosedanjega predsednika Rajka Štefaniča in generalno sekretarko Veroniko Valentar. Nov upravni odbor za naslednji štiriletni mandat sestavljajo naslednji člani:

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izdala dovoljenje za uporabo fitofarmacevtskega sredstva FASTAC FORST (alfa cipermitrin) za zatiranje ličink in odraslih oblik žuželk na okroglem lesu iglavcev za preventivno zatiranje podlubnikov (zlasti velikega in malega smrekovega lubadarja). Tretiranje je dovoljeno ob kamionskih cestah in skladiščih gozdnih lesnih sortimentov. 

Organizatorji letošnje licitacije so na razstavo v Slovenj Gradec pripeljali 2.971 kubičnih metrov lesa. V tednu od 24.1. do 5.2 si les ogledujejo kupci iz številnih evropskih držav in iz Slovenije. Vabljeni na dan odprtih vrat, ki bo 14. februarja 2018 s pričetkom ob 10. uri!

Katalog za kupce je na voljo tukaj: https://drive.google.com/open?id=1JyLei5wx4pJq2F_k3VTz7-ViZMec4Ks2

 Zavod za gozdove Slovenije je v svojem drugem poročilu o poškodovanosti gozdov po nedavnem vetrolomu razkril, da poškodbe gozdov, ki jih je v zadnjih dneh povzročil veter, presegajo do sedaj znane poškodbe zaradi vetrolomov, ki so se zgodili v zadnjih dvajsetih letih, tako po količini poškodovanega drevja, kot po obsegu prizadete površine. Po zadnjih podatkih je poškodovanega drevja več kot 1,3 miljone m3. Pri izbiri ustreznega izvajalca gozdnih storitev si lahko pomagate z na novo vzpostavljenim spletnim sistemom MojGozdar.si.

PRIPRAVE NA DVANAJSTO LICITACIJO VREDNEJŠEGA LESA V SLOVENIJI
Društvo Lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije v začetku leta 2018 organizirata že dvanaajsto licitacijo vrednejšega lesa, ki bo tudi tokrat potekala v Slovenj Gradcu. Tudi tokrat bi kupcem radi predstavili najkvalitetnejši les iz naših gozdov, ki bi bil tudi kar najbolje prodan. Časovni potek licitacije

V soboto, 16.09.2017 smo člani Društva lastnikov gozdov ob Kolpi in Lahinji s sodelovanjem  Zveze lastnikov gozdov organizirali "Dan društva". Na družabnem srečanju so člani tekmovali v treh disciplinah: prežagovanje hloda z žago amerikanko, podiranje droga na balon in met motorne žage. Kljub deževnemu vremenu je prireditev uspela tudi po zaslugi gasilcev iz Zapudja, ki so nam posodili šotor. Za prijetno vzdušje je poskrbel priznani harmonikaš Vlado Matkovič, ki je tudi član našega društva.

Projekt sofinancira

EU in 7. program Simwood projekt

Slovenska projektna partnerja