Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Novo mesto vabi na zaključno delavnico "Odnos človek- bober v obvodni krajini na porečju reke Krke) . Delavnica bo 29. septembra 2017 ob 16:00 v osnovni šoli Vavta vas.
V okviru strokovnega programa 55. mednarodnega kmetijsko - živilskega sejma AGRA 2017 v Gornji Radgoni vas Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije vabita na predstavitev novih pripomočkov in uporabnih orodij za bolj učinkovito gospodarjenje z gozdovi, ki so bili razviti oziroma se razvijajo v okviru raziskovalnih in razvojnih programov gozdarskih inštitucij v Sloveniji in so na voljo lastnikom gozdov za bolj uspešno gospodarjenje z gozdovi.

 Predstavitev bo v nedeljo, 27. avgusta 2017 ob 14. uri v dvorani št. 2 na sejmu AGRA 2017.

 Celoten program prireditev in predstavitev ZGS na sejmu AGRA 2017  je dostopen na priloženi povezavi.

 Vljudno vabljeni.

V petek, 24.marca 2017 je bil objavljen javni razpis za naložbe v novo mehanizacijo in opremo za sečnjo in spravilo lesa. Razpisanih je le 5. mio € sredstev, od tega 2,5 mio za fizične in 2,5 mio za pravne osebe. Pogoji za kandidiranje na javni razpis je doseženo število točk oziroma najmanj 40 doseženih točk. Za fizične osebe je osnovni pogoj za kandidiranje

JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE STROJEV ZA PREDINDUSTRIJSKO PREDELAVO LESA Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za sofinanciranje opreme in mehanizacije za predindustrijsko predelavo lesa. V seznam podprtih aktivnosti sodijo naslednje dejavnosti

PRIPRAVE NA 11. LICITACIJO VREDNEJŠEGA LESA V SLOVENIJI Društvo Lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije v začetku leta 2017 organizirata že enajsto licitacijo vrednejšega lesa, ki bo tudi tokrat potekala v Slovenj Gradcu. Tudi tokrat bi kupcem radi predstavili najkvalitetnejši les iz naših gozdov, ki bi bil tudi kar najbolje prodan.

V Zvezi lastnikov gozdov Slovenije, ki že več kot desetletje združuje velik del slovenskih zasebnih gozdnih lastnikov in ki ves ta čas tudi opozarja na sistemske nepravilnosti, ki zadevajo pravice lastnikov gozdov v Sloveniji, podpiramo in pozdravljamo aktivnosti krajanov Artviž. Končno so se našli takšni, ki imajo v nasprotovanju plenjenju njihovih gozdov pogum iti čez mejo zakonitega, da bi opozorili, da drugi že leta hodijo čez to mejo ob tihem soglasju države, ki ne stori ničesar.

 

KAJ POMENI NOVI ZAKON O UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA DOHODKA ZA LASTNIKE GOZDOV?

 V mesecu oktobru bo pričel veljati novi Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list 63/2016), za katerega je objavljena tudi uredba z lestvicami dohodkov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih za leto 2017- 2019 (Uradni list 64/2016).

Lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč imajo omogočen osebni vpogled v podatke za posamezno parcelo na spletni strani http://www.e-prostor.gov.si/ pod osebni vpogled. Za vstop potrebujete enega od digitalnih podpisov (POŠTARCA; SINGENCA; AC- NLB ali HALCOM), izpis pa si lahko naročite tudi na upravni enoti ali na območni izpostavi Geodetske uprave RS.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov javni razpis za pokritje stroškov po sanaciji gozdov v žledolomu, leta 2014.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za podporo za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjam in 10. februarjem 2014.

Predstavniki Zveze lastnikov gozdov so sodelovali v pogajanjih za sprejetje predloga Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. Po novem predlogu se bo katastrski dohodek za gozdna zemljišča povečal

Projekt sofinancira

EU in 7. program Simwood projekt

Slovenska projektna partnerja