Zveza lastnikov gozdov Slovenije je prostovoljna organizacija, ki povezuje zasebne lastnike gozdov, povezane v 29 društev lastnikov gozdov. Deluje kot zastopnica interesov lastnikov gozdov ter promotorka trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja s slovenskimi gozdovi.

Poslanstvo Zveze lastnikov gozdov je krepiti trajnostno gospodarjenje s slovenskimi zasebnimi gozdovi, ki poleg ekonomskih koristi pospešuje socialno in kulturno vrednost ter pospešuje odgovornost do okolja.

Trenutno je v Zvezo lastnikov gozdov vključenih več kot 4000 članov, ki so individualne zasebne posesti, družinske kmetije ter številni majhni gozdni posestniki, ki jim gozd pomeni dodaten dohodek. Gozdovi prehajajo iz ene v drugo generacijo, ne da bi spremenili svojo vlogo.

Na skupščini Zveze lastnikov gozdov 28.3.2014 so bili v organe zveze izvoljeni naslednji člani:

Upravni odbor:


Rajko Štefanič predsednik
DLG Kolpa - Lahinja

Janez Beja podpredsednik
DLG Sopota - Laško

Jože Jeromel podpredsednik
DLG Mislinjska dolina

Boris Jakopič
SK Bled

Marjan Hren
DLG Hudinja - Dravinja

Klemen Matk
DLG Tisa Logarska dolina

Janko Mazej
DLG Šaleška dolina

Jože Mori
DLG Mirnska dolina

Jože Pojbič
DLG Prekmurje

Egon Rebec
DLG Vrhe - Vremščica

Rok Sedminek
DLG Spodnja Savinjska dolina

Inka Stritar
Združenje lastnikov gozdov in lovskih upravičencev Slovenije

Dragica Harič Šahtler
DLG Pohorje - Kozjak

Marjan Vavtar
DLG Mirnska dolina

Jože Virant
DLG Krim


Nadzorni odbor:


Andrej Berdajs
DLG Mirnska dolina

Janez Rihtaršič
Solastniki gozda Planica

Jože Šinkovec
Združenje lastnikov gozdov in lovskih upravičencev Slovenije

Maksimiljan Vajda
DLG Občina Metlika

Ani Zavrl Bogataj
DLG Gorenjska


Častno razsodišče:


Zdenko Verstovšek
DLG Krim

Maksimiljan Jakopin
DLG Pod Gorjanci

Karol Primožič
DLG Kupljenik


Generalna sekretarka:


Veronika Valentar
DLG Pohorje - Kozjak

< Nazaj

Projekt sofinancira

EU in 7. program Simwood projekt

Slovenska projektna partnerja