WoodChainManager (WCM)

Spletno orodje za vizualizacijo gozdarskih proizvodnih verig s spremljajočimi kalkulacijami, ki nastanejo v poslovnem procesu. To orodje obravnava večino tehnologij, ki se uporabljajo v slovenskih razmerah. Vse tehnologije so opremljene s kalkulacijo stroškov, ki si jih uporabnik lahko prilagaja glede na lastne potrebe oz. značilnosti svoje mehanizacije. Kalkulacija stroškov je med pomembnimi podlagami pri odločitvah o izbiri stroja in tehnologij, ki omogočajo optimalno izvedbo proizvodnega procesa. Na osnovi kalkulacij in enotnih primerljivih vhodov lahko sprejmemo utemeljene in racionalne odločitve za gospodarno delo.

Razpoložljiva orodja znotraj orodja WCM:
  • vizualizacija gozdarskih proizvodnih verig s spremljajočimi kalkulacijami
  • izračun normativov za sečnjo in spravilo lesa
  • pretvornik enot, ki omogoča okvirne preračune med različnimi enotami (prostorninske, masne, energetske) za različne oblike lesnih goriv
Orodje WCM je prosto dostopno vsem uporabnikom na spletnem naslovu http://wcm.gozdis.si/.

< Nazaj

Projekt sofinancira

EU in 7. program Simwood projekt

Slovenska projektna partnerja