Za odlično promocijo ZLGS so tudi letos poskrbeli tekmovalci iz naših vrst, ki so se odlično odrezali. ČESTITAMO !
  
Z okroglo mizo smo v ZLGS skušali v okviru letošnje AGRE opozoriti na neurejene razmere v Sloveniji na tem področju.
V ZLGS pa bomo skušali s partnerji, ki smo jih povabili na OM iskati in predlagati dobre rešitve na tem področju.

Tudi letos je imela ZLGS svoj razstavni prostor na AGRI v okviru KGZS.
Pripravili smo okroglo mizo Vožnja v naravnem okolju in sodelovali na OM Javna gozdarska služba jutri.
  
Letošnja 2. tekma za prehodni pokal ZLGS je bila v soboto 13.julija v Škalskih Cirkovcih. Prehodni pokal so za l.2019 zopet zadržali v ekipi iz DLG Spodnje Šaleške doline.
Konec leta se bomo v UO ZLGS odločili, kdo bo gostil tekmo ZLGS prihodnje leto.
Letošnja Generalna skupščina CEPF je bila med 3. in 5. junijem v Lizboni na Portugalskem. S strani ZLGS sta se je udeležila podpredsednik zveze Rok Sedminek in naša sekretarka Kaja Plevnik.
15.Redna letna skupščina DLG ob Kolpi in Lahinji 22.februarja je bila hkrati tudi 15 letnica delovanja društva, ki se lahko pohvali s 300 člani. Prisotna so bila sosednja društva DLG Semič, Metlika, Bubnjarci in Lukov Dol. Od povabljenih gostov so bili prisotni dir. ZGS g. Damjan Oražem, predstavnik KGZS g. Franc Prelesnik in predsednik ZLGS Marjan Hren.
 
Kot že tradicionalno je bil skupščina ZLGS 22.marca dobro obiskana. Vabljeni gostje: Državni sekretar MKGP dr. Marjan Podgoršek, prodekan Biotehniške fakultete dr. Andrej Bončina in direktor ZGS g. Damjan Oražem   so močno okrepili razpravo in odgovarjali na vprašanja o najbolj aktualnih problemih lastnikov gozdov.
Na državno tekmovanje so se uvrstili le tisti tekmovalci, ki so se kvalificirali na izbirnih regijskih tekmah. Za celjsko območje ZGS je bila izbirna tekma izvedena meseca julija na Rogli v organizaciji ZGS in Društva lastnikov gozdov (DLG) Dravinja-Hudinja.

Na konferenci REFORDA v Tirani je bila glavna tema certifikacija gozdov s spremljevalnimi vsebinami. Kot vemo, je certificiranje gozdov prostovoljen tržni postopek za spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Danes je trajnost najpomembnejše načelo pri rabi vseh obnovljivih virov, izraz »trajnost« pa se v sodobnem času uporablja širše, tudi v okviru rabe neobnovljivih naravnih virov.

16. julija 2015 se je v Dragatušu odvijal mednarodni sestanek, ki so se ga udeležili člani upravnih odborov slovenske in hrvaške Zveze lastnikov gozdov. Povod za sklic sestanka je skupna problematika, ki se nanaša na priznavanje lastniških pravic zasebnih lastnikov gozdov. Na sestanku smo sprejeli nekaj sklepov, ki obe strani zavezujejo za čim prejšnje reševanje lastniških pravic, kot je to v ostalih državah EU.

Projekt sofinancira

EU in 7. program Simwood projekt

Slovenska projektna partnerja