Na državno tekmovanje so se uvrstili le tisti tekmovalci, ki so se kvalificirali na izbirnih regijskih tekmah. Za celjsko območje ZGS je bila izbirna tekma izvedena meseca julija na Rogli v organizaciji ZGS in Društva lastnikov gozdov (DLG) Dravinja-Hudinja.

Na konferenci REFORDA v Tirani je bila glavna tema certifikacija gozdov s spremljevalnimi vsebinami. Kot vemo, je certificiranje gozdov prostovoljen tržni postopek za spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Danes je trajnost najpomembnejše načelo pri rabi vseh obnovljivih virov, izraz »trajnost« pa se v sodobnem času uporablja širše, tudi v okviru rabe neobnovljivih naravnih virov. Pomembna cilja certifikacije sta spremljanje in stalno izboljševanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi ter spodbujanje rabe lesa kot obnovljivega vira. Letos smo člane REFORDA povabili v Slovenijo. Odzvalo se je osem držav.

16. julija 2015 se je v Dragatušu odvijal mednarodni sestanek, ki so se ga udeležili člani upravnih odborov slovenske in hrvaške Zveze lastnikov gozdov. Povod za sklic sestanka je skupna problematika, ki se nanaša na priznavanje lastniških pravic zasebnih lastnikov gozdov. Na sestanku smo sprejeli nekaj sklepov, ki obe strani zavezujejo za čim prejšnje reševanje lastniških pravic, kot je to v ostalih državah EU.

Zveza lastnikov gozdov Slovenije je 10. junija 2016 organizrala strokovno ekskurzijo z ogledom demonstracij gozdarske mehanizacije, tehnologij, izobraževalnih vsebin in raziskav na Bavarsko.

Novinarska konferenca ob 10. obletnici s Hubertom de Schorlemerjem, predsednikom CEPF: https://www.youtube.com/watch?v=qcYA75AAHHE&feature=em-share_video_user

Posnetek dogodka ob 10. obletnici: https://www.youtube.com/watch?v=Eh9q22ycOtw&feature=em-share_video_user
Danes je bil v Uradnem listu objavljen

JAVNI RAZPIS ZA NALOŽBE V NAKUP NOVE MEHANIZACIJE IN OPREME ZA SEČNJO IN SPRAVILO LESA IZ PRP 2014- 2020 ZA LETO 2016

Predmet javnega razpisa: naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.

Rok za oddajo vloge v elektronski sistem je od 14.3.2016 do vključno 15.4.2016 do 24. ure.

REZULTATI 10. LICITACIJE VREDNEJŠIH LESNIH SORTIMENTOV V SLOVENIJI Priprave na 10. licitacijo vrednejših lesnih sortimentov v Sloveniji smo letos pričeli še prej kot prejšnja leta. Tudi letos smo imeli nekaj težav glede pravočasne zagotovitve prostora za licitacijo, vendar smo še pravočasno uspeli zagotoviti zelo primerno lokacijo. Z dovozom hlodovine smo pričeli že zadnje dni prejšnjega leta. Na mesto licitacije je svoje hlode do 21. januarja 2016 pripeljal 401 lastnik. Vseh hlodov je bilo 2.295, v skupni izmeri 2.532,60 m³. Ponudbe je oddalo petindvajset kupcev; od tega osem Slovencev, osem Avstrijcev, pet Nemcev, trije Italijani ter en kupec iz Hrvaške.


NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE V JANUARJU
Vsi, ki še nimate opravljene nacionalne poklicne kvalifikacije za opravljanje dopolnilne ali osnovne dejavnosti, lahko to opravite na srednji šoli v Postojni ali Novem mestu še januarja. Pogoj za pridobitev poklica gozdar gojitelj, sekač ali traktorist je pripravljena osebna mapa z referencami, ki vsebujejo: podatke o končani izobrazbi, potrdilo o opravljenih tečajih varnega dela, potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu ter delovne izkušnje.

Zveza lastnikov gozdov in društva lastnikov gozdov so organizirala strokovno ekskurzijo na demonstracijo gozdarske opreme in mehanizacije Austrofoma, ki je letos potekala v Zgornji Avstriji.

V četrtek, 16. julija je v Dragatušu potekalo srečanje lastnikov gozdov Slovenije in Hrvaške. Predstavniki nacionalnih zvez so se pogovarjali o položaju lastnikov gozdov ter njihovih pravicah v obdobju po osamosvojitvi. Da bi rešili skupne težave, so se dogovorili za skupno deklaracijo, ki bo predstavljena nacionalnim organom- ministrstvom ter evropski konfederaciji lastnikov gozdov (CEPF), ki nas zastopa pri Evropski komisiji.

Projekt sofinancira

EU in 7. program Simwood projekt

Slovenska projektna partnerja