REZULTATI 10. LICITACIJE VREDNEJŠIH LESNIH SORTIMENTOV V SLOVENIJI Priprave na 10. licitacijo vrednejših lesnih sortimentov v Sloveniji smo letos pričeli še prej kot prejšnja leta. Tudi letos smo imeli nekaj težav glede pravočasne zagotovitve prostora za licitacijo, vendar smo še pravočasno uspeli zagotoviti zelo primerno lokacijo. Z dovozom hlodovine smo pričeli že zadnje dni prejšnjega leta. Na mesto licitacije je svoje hlode do 21. januarja 2016 pripeljal 401 lastnik. Vseh hlodov je bilo 2.295, v skupni izmeri 2.532,60 m³. Ponudbe je oddalo petindvajset kupcev; od tega osem Slovencev, osem Avstrijcev, pet Nemcev, trije Italijani ter en kupec iz Hrvaške.

Tabela 1: Primerjava ponudbe in povpraševanja na dosedanjih licitacijah


 

1.

licitacija

6.

licitacija

7.

licitacija

8.

licitacija

9.

licitacija

10.

licitacija

Število hlodov

890

2.482

1.597

1.102

1.587

2.295

Kubatura (m³)

618,30

2.164,74

1.599,3

1.170,50

1.691,40

2.532,60

Število lastnikov

83

410

354

239

284

401

Število kupcev

16

30

25

24

26

25

Število ponudb

1.369

5.353

5.506

3.442

4.787

4.175

Število kosov brez ponudbe

119

328

46

131

160

653
Tabela 1: Primerjava ponudbe in povpraševanja na dosedanjih licitacijah

 

 

1.

licitacija

6.

licitacija

7.

licitacija

8.

licitacija

9.

licitacija

10.

licitacija

Število hlodov

890

2.482

1.597

1.102

1.587

2.295

Kubatura (m³)

618,30

2.164,74

1.599,3

1.170,50

1.691,40

2.532,60

Število lastnikov

83

410

354

239

284

401

Število kupcev

16

30

25

24

26

25

Število ponudb

1.369

5.353

5.506

3.442

4.787

4.175

Število kosov brez ponudbe

119

328

46

131

160

653

Tabela 2: Povzetek najvišjih cen sortimentov po drevesnih vrstah - primerjava z letom 2015

 

 

Drevesna vrsta

Ponujena cena €/m3 2015

Ponujena cena €/m3 2016

Gorski javor

9.017,00

7.555,00

Oreh

2.425,00

1.352,00

Sliva

803,00

851,00

Češnja

321,00

368,00

Gorski brest

300,00

707,00

Smreka

718,00

808,00

Brek

653,00

535,00

Kostanj

959,00

701,00

Macesen

670,00

933,00

Graden

834,00

881,00

Platana

301,00

-

Veliki jesen

687,00

2.530,00

Hruška

542,00

588,00

Bukev

165,00

185,00

Tisa

851,00

421,00

Cipresa

350,00

202,00

Bršljan

-

230,00

Cedra

-

170,00

 

Najvišjo ceno za 1 m³ je zopet dosegel gorski javor in sicer 7.555,00 €/ m³.

 

Nižje cene za 1 m³ so letos dosegli hlodi oreha, gorskega javorja, breka, kostanja, tise in ciprese, ostali sortimetni so vsi dosegli višje cene za 1 m³ kot prejšnje leto. Letos je zelo visoko ceno dosegel tudi veliki jesen. Na novo so letos bili pripeljani hlodi bršljana in cedre.

 

Prvih šest mest z najvišjo ceno za hlod letos zaseda gorski javor in sicer 1. mesto: 12.346,81 € za hlod, 2. mesto: 9.852,56 € za hlod.

 

Sedmo mesto pripada macesnu z 3.231,54 € za hlod.

  

Zanimanje kupcev, širše javnosti in tudi lastnikov  nas kar nekako zavezuje, da z organizacijo licitacije vztrajamo vsaj še nekaj let.

 

 Katalog rezultatov je na voljo na povezavi:

 http://we.tl/wGEGBhBpVO

 

 


< Nazaj

Projekt sofinancira

EU in 7. program Simwood projekt

Slovenska projektna partnerja