Epidemija COVID-19, ki je bila v Sloveniji razglašena 12.marca, je močno ustavila trg z 
gozdno lesnimi sortimenti.  Imela bo močan vpliv na upad dohodka v gozdarskem sektorju v l 2020.

< Nazaj

Sofinanciranje