ZLGS je tudi letos aktivno sodelovala v javni razpravi glede LUN-ov.
Žal se vsakoletni tehtni predlogi zasebnih lastnikov gozdov iz leta v leto v LUN-ih zaobidejo.
Gospodarjenje v Sloveniji s parkljasto divjadjo in velikimi zvermi je potrebno temeljite zakonske
in organizacijske prenove. S sedanjo organizacijo onemogoča ravnovesje v naravi in
povzroča veliko gospodarsko škodo sami naravi in lastnikom zemljišč in gozdov.

< Nazaj

Sofinanciranje