Državni zbor RS je 2.4. sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo(ZIUZEOP)
34., 35., 37., in 38.člen zakona veljata tudi za (samo)zaposlene v gozdarstvu, kmete in dopolnilne dejavnosti.
Izpad dohodka v gozdarskem sektorju in nadomestilo za izpad bo obravnaval 74.člen, za kar se merila
pripravljajo in bodo znana ob sprejetju 2. paketa pomoči.
Ogled zakona na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8190

< Nazaj

Sofinanciranje