Sklep ustavnega sodišča z 20.4. razveljavlja interventni odvzem velikih zveri: volka in medveda  v Sloveniji.
To se je zgodilo lansko leto 2019 in tudi letos v 2020. V ZLGS smo prepričani, da bi morala biti ta odločba US RS jasen signal za MOP in LZS, da je trenutno gospodarjenje z velikimi zvermi v Sloveniji v resnih težavah. To je zmaga za okolje varstvenike in velika zaušnica pravni državi. Vse kaže na to, da ima Slovenija neustrezno lovsko zakonodajo in zastarelo organizacijo lovstva, ki želi nadaljevati tradicijo totalitarnega sistema.
"ALI BO SLOVENIJA VSEENO POSTALA ZVERINJAK?"

< Nazaj

Sofinanciranje