Marjan Hren, predsednik ZLGS
Najprej bi KGZS ob 20-tem rojstnem dnevu čestital v imenu ZLGS. Skupaj z lastniki kmetijskih zemljišč smo tudi lastniki gozdnih zemljišč prepričani, da je kot krovna stanovska organizacija v minulih 20-tih letih odigrala pomembno vlogo za slovensko podeželje. V ZLGS se dobro in tudi avtonomno počutimo v prostorih znotraj KGZS, ter skušamo čimbolj uspešno sodelovati na področju gozdarstva. Bi si pa želeli, da politika in odločevalci prepoznajo, da je nujno potrebno okrepiti strokovni steber gozdarstva znotraj zbornice. Čas hitrih podnebnih sprememb in vse večjih okoljskih zahtev do slovenskih gozdov in nas lastnikov pri gospodarjenju z gozdovi zahteva, da dobre prakse svetovalne službe iz kmetijskega dela zbornice, nemudoma prenesemo tudi na gozdarski del.
V tej luči želim KGZS uspešnih nadalnjih 20 let.

< Nazaj

Sofinanciranje