GOZDNI DIALOG je v luči sprejemanja 10 letnih strateških GGN in LUN osnova za resno nadaljnje gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v Sloveniji.

" Kruha se prosi, pravice pa se zahtevajo!"


Zasebni lastniki gozdov želimo aktivno participacijo pri odločanju o nas in naši lastnini. "Ničesar o nas brez nas!"

Kot uvod v Okroglo mizo: Gozdni dialog in lastninske pravice, smo zavrteli kratek uvodni "VIDEO" misel in beseda članov UO ZLGS o Inki in Rajkotu.
V Sloveniji teče javna razprava in gozdni dialog o strateških 10 letnih GGN in LUN. Pred vrati pa je tudi sprejem nove EU Gozdarske strategije. Žal gozdni dialog v obeh primerih otežuje situacija "COVID", po drugi strani pa je s strani odločevalcev opaziti, da ni volje po nujnih spremembah v GGN in LUN, ki smo jih lastniki gozdov in njihove stanovske organizacije: ZLGS, ZVGP, KGZS in SKS predlagali že v decembru 2020 na posebej pripravljeno digitalno platformo. 
Zasebni lastniki gozdov opažamo in ugotavljamo, da se preživet sistem "samoupravne participacije" še kar vleče 30 let po osamosvojitvi in demokratizaciji Slovenije. To je sistem pasivne participacije, na koncu se odloči brez upoštevanja tehtnih pripomb in predlogov. To je posledica tega, ker odločevalci in strokovnjaki ne postavijo kot izhodišče KLJUČNE DELEŽNIKE da dobimo dober osnutek. Šele ta osnutek se potem nadgradi in izboljša z vsemi ostalimi deležniki, ki pa niso ključni.
ZAKLJUČKI OM na AGRI 2021:
1.ZGS naj predstavi katere so zahteve in predlogi ZLGS in KGZS na temo 10 letnih GGN in LUN in kateri od teh predlogov bodo upoštevani
2.Vztrajanje, da se vzpostavi na MKGP digitalna platforma za prijavljanje škode po divjadi in zvereh
3.Pravičnejše zastopanje lastnikov gozdov pri participaciji gozdnega dialoga-AKTIVNA PARTICIPACIJA-ne pa samoupravna neaktivna participacija

< Nazaj

Sofinanciranje