V torek 14.12. je preko VIDEO platforme potekala mednarodna konferenca: Property rights in private forests - In the light of EU forest related policies.
Video konferenco s pomembno temo: Lastninske pravice v zasebnih gozdovih-V luči EU politik povezanih z gozdovi, je organizirala ZLGS ob podpori CEPF, ELO, COPA COGECA in KGZS

Konferenca je potekala v angleščini. Ker je posneta jo bomo prevedli v slovenščino razumljivo širšemu krogu v Sloveniji.
Čaka nas še priprava ZAKLJUČKOV Konference, skupaj z našimi Partnerji

< Nazaj

Sofinanciranje