18.decembra 2023 je bila skupna seja UO ZLGS in Odbora za gozdarstvo in lovstvo pri KGZS


TEMA:
Omejevanje gospodarjenja z gozdovi zaradi javnega interesa varstva narave 

PROGRAM:

Pozdrav predsednika KGZS, predsednika ZLGS in predsednika SO za gozdarstvo in lovstvo

1.PREDSTAVITVE

 

   Mihael Koprivnikar    Zakonski in politični okvir določanja javnega interesa, ki omejuje

                                     Gospodarjenje z gozdovi

   Goran Živec                Finančne posledice omejitev razpolaganja z lastnino

   Marko Udovič             Predstavitev izsledkov iz izvedenskega mnenja na parcelah z

                                      Razglasitvijo varovalnega gozda z ukrepom brez možnega poseka

   Teos Perne                  Predstavitev konkretnega primera popolne prepovedi sečnje-vsebina

                                      Ustavne pobude za razveljavitev sporne okoljske zakonodaje

 

2.RAZPRAVA

V razpravi se je pokazalo, da zakoni in zakonski akti, ki so podlaga načrtovanja ne predvidevajo nobenih finančnih posledic zakonodaje in nad takim GGN je senca dvoma ustavnosti. GGN v obliki kot jih poznamo v Sloveniji so zelo kompleksni in več nivojski, vendar zelo slabo naslavljajo posamezne posesti. Lastnik težko pridobi spremembe glede etata in omejitev zaradi varovanja okolja in prvo poudarjenih funkcij in varovanih gozdov, kar je v dobi digitalizacije nesprejemljivo. Hitre kalkulacije glede omejevanja etata pa hitro pokažejo, da gredo izgube za lastnike v več mio EUR.


< Nazaj

Sofinanciranje