Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov javni razpis za pokritje stroškov po sanaciji gozdov v žledolomu, leta 2014. Sredstva so nepovratna in namenjena negi gozdov, vzpostavitvi gozdnega reda, sanaciji varovalnih gozdov in varstvu gozdov zaradi podlubnikov. Razpis je že odprt, vendar se vlaganje zahtevkov začne šele po 25. juliju. Zavod za gozdove Slovenije namreč še ni pripravljen na prevzem gozdov, kar je predpogoj za kandidiranje na sredstva. Ministrstvo zato poziva vse lastnike gozdov, da z zahtevkom počakajo do konca poletnih počitnic, ko bo vse nared za vlaganje zahtevkov. Razpisanih je 700 milijonov evrov, razpis pa je odprt do porabe sredstev.

< Nazaj

Projekt sofinancira

EU in 7. program Simwood projekt

Slovenska projektna partnerja