JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE STROJEV ZA PREDINDUSTRIJSKO PREDELAVO LESA Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za sofinanciranje opreme in mehanizacije za predindustrijsko predelavo lesa. V seznam podprtih aktivnosti sodijo naslednje dejavnosti , ki jih upravičenec opravlja v majhnem obsegu: - Proizvodnja sekancev v gozdu; - Žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa; - profiliranje, iveriranje, luščenje in rezanje okroglega lesa; - proizvodnja lesenih železniških pragov; - proizvodnja lesenih drogov, kolov ipd.; - proizvodnja lesne volne, lesne moke, sekancev in iveri; - sušenje lesa; - impregnacija ali kemična obdelava lesa z zaščitnimi sredstvi ali drugimi materiali. Majhen obseg pomeni: - do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno; - do 5.000 ton proizvodnje lesnih pelet letno, če je to dodatna dejavnost na žagarskem obratu; - do 15.000 nasutih m3 oziroma predelava 5.000 m3 okroglega lesa letno če gre za proizvodnjo sekancev kot dodatne dejavnosti v okviru žagarskega obrata; - do 25.000 nasutih m3 oziroma predelavi 7.500 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo lesnih sekancev v gozdu ali do 10.000 nasutih prostorninskih metrov polen letno (ekvivalentno 5.000 m 3 okroglega lesa), če gre za obrate za proizvodnjo drv. Upravičenci: - kmetije z dopolnilno dejavnostjo; - gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki. Upravičeni stroški: - stroški nakupa novih strojev in opreme; - splošni stroški do vrednosti 10% upravičenih stroškov uredbe. Stopnja podpore je 40% upravičenih stroškov naložbe, najnižji znesek je 3.500 Eur na eno vlogo, v celotnem programu pa lahko upravičenec prejme največ 500.000 EUR podpore. Pogoji po izvedi naložbe: Če je upravičenec gospodarska družba, zadruga ali samostojni podjetnik posameznik, mora po vložitvi vloge na javni razpis oziroma najkasneje ob vložitvi zahtevka zaposliti enega delavca na delovnem mestu, povezanem z naložbo, delovno mesto pa mora ohranjati še najmanj tri leta po datumu izplačila sredstev. Rok za prijavo: od 21.11.2016 do vključno 1.2.2017 do 24. ure

< Nazaj

Projekt sofinancira

EU in 7. program Simwood projekt

Slovenska projektna partnerja