Letošnje skupščine CEPF na Dunaju so se kot predstavniki ZLGS udeležili Inka Stritar, Rok Sedminek in Marjan Hren. Cilj  sodelovanja na Dunaju  je bil opozarjanje in seznanitev vodstva in članov UO CEPF na nespoštovanje in zakonsko omejevanje lastninskih pravic SLO lastnikov gozdov v Sloveniji.


Skupaj s predstavniki Hrvaške smo skušali v neformalnih razgovorih prepričati večino članic CEPF, da se bodo udeležili konference Lastniki gozdov in njihove lastninske pravice, ki bo 4.oktobra v Zagrebu. V neformalnih razgovorih in delovnih skupinah smo dobili mnogo uporabnih primerjalnih podatkov glede nove perspektive SKP in vrednotenja eko socialnih funkcij. V dogovoru z vodstvom CEPF imamo možnost da ZLGS v Sloveniji organizira skupščino CEPF 2022.


< Nazaj

Sofinanciranje