Skupno srečanje obeh parlamentarnih teles 4.junija v Opatiji je bilo namenjeno seznanitvi s posledicami naravnih ujm v gozdovih obeh držav.

Naravne ujme in klimatske spremembe ne poznajo meja med državami. Zato je na mestu izražena misel na skupni seji, da bi bila vsaj glede klimatskih sprememb in vse pogostejših naravnih ujm v gozdovih na mestu skupna gozdarska politika EU.

< Nazaj

Sofinanciranje