Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za podporo za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjam in 10. februarjem 2014.

Predstavniki Zveze lastnikov gozdov so sodelovali v pogajanjih za sprejetje predloga Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. Po novem predlogu se bo katastrski dohodek za gozdna zemljišča povečal

Dogodka ob 10. obletnici Zveze lastnikov gozdov sta se udeležila predsednik evropske konfederacije zasebnih lastnikov gozdov (CEPF) Hubert de Schorlemer in generalna sekretarka Emma Berglund ter predstavniki hrvaške zveze lastnikov gozdov.

Odgovor Zavoda za gozdove Slovenije na vprašanje, zakaj v Sloveniji ni možno dobiti kontajnerskih sadik, je posredoval Zoran Grecs: V registru gozdnih drevesnic, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je registriranih pet drevesnic, od tega sta dve neaktivni, ena od teh je tudi v stečajnem postopku. Vzgoja sadik v Sloveniji je za prosti trg neznatna. Potrebe po sadikah planira Zavod za gozdove Slovenije na podlagi gozdnogospodarskih načrtov in načrtov sanacije v naravnih ujmah in požarih poškodovanih gozdov,

V mesecu oktobru je vlada sprejela Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Zakon predvideva preoblikovanje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov ter poenotenje gospodarjenja z državnimi gozdovi.

Na pobudo MKGP je v stekla prodaja lesa iz slovenskih gozdov v Romunijo. Zaradi velike škode, ki so jo v poletnem času povzročili podlubniki, je nekaj lastnikov gozdov pristopilo k skupni organizaciji prodaje lesa podjetju Schweighofer v Romunijo.

Projekt sofinancira

EU in 7. program Simwood projekt

Slovenska projektna partnerja