26.Novembra je vsled COVID razmer potekala Video letna skupščina ZLGS

        

V četrtek 12.11. je Zvezo lastnikov gozdov Slovenije sprejel novi predsednik KGZS Roman Žveglič.

V ZLGS  smo veseli, da imamo v naših vrstah odgovorne in izkušene ljudi, ki so se odločili za kandidaturo v organe KGZS.
Še bolj pa smo veseli in ponosni , da so vse spodaj omenjene kandidate prepoznale različne nevladne stanovske organizacije v kmetijstvu in politične stranke, ter jih predlagale za kandidate na svojih listah.

Zaradi nepravilno vodenega projekta LIFE DinAlp Bear v Sloveniji, ki ni bilo v skladu z Aarhuško konvencijo, je trdno prepričanje Sindikata kmetov Slovenije, Zveze lastnikov gozdov Slovenije in Zveze ekoloških kmetov Slovenije, da projekt ni zaslužil nominacije za LIFE Awards 2020.

Slovenski lastniki gozdov lahko tudi ob letošnjem tednu gozdov s ponosom povemo, da resnično skrbimo za naše gozdove.

Marjan Hren, predsednik ZLGS
Najprej bi KGZS ob 20-tem rojstnem dnevu čestital v imenu ZLGS. Skupaj z lastniki kmetijskih zemljišč smo tudi lastniki gozdnih zemljišč prepričani, da je kot krovna stanovska organizacija v minulih 20-tih letih odigrala pomembno vlogo za slovensko podeželje.


Sklep ustavnega sodišča z 20.4. razveljavlja interventni odvzem velikih zveri: volka in medveda  v Sloveniji.
To se je zgodilo lansko leto 2019 in tudi letos v 2020.


Letos sta oba pomembna datuma padla v obdobje epidemije COVID-19.
Kot bi nas planet Zemlja in naši gozdovi želeli opomniti, da ljudje nismo bogovi.


Državni zbor RS je 2.4. sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo(ZIUZEOP)


ZLGS je tudi letos aktivno sodelovala v javni razpravi glede LUN-ov.
Žal se vsakoletni tehtni predlogi zasebnih lastnikov gozdov iz leta v leto v LUN-ih zaobidejo.
Gospodarjenje v Sloveniji s parkljasto divjadjo in velikimi zvermi je potrebno temeljite zakonske
in organizacijske prenove. S sedanjo organizacijo onemogoča ravnovesje v naravi in
povzroča veliko gospodarsko škodo sami naravi in lastnikom zemljišč in gozdov.

Sofinanciranje