ZLGS je tudi letos aktivno sodelovala v javni razpravi glede LUN-ov.
Žal se vsakoletni tehtni predlogi zasebnih lastnikov gozdov iz leta v leto v LUN-ih zaobidejo.
Gospodarjenje v Sloveniji s parkljasto divjadjo in velikimi zvermi je potrebno temeljite zakonske
in organizacijske prenove. S sedanjo organizacijo onemogoča ravnovesje v naravi in
povzroča veliko gospodarsko škodo sami naravi in lastnikom zemljišč in gozdov.

Epidemija COVID-19, ki je bila v Sloveniji razglašena 12.marca, je močno ustavila trg z 
gozdno lesnimi sortimenti.  Imela bo močan vpliv na upad dohodka v gozdarskem sektorju v l 2020.

Na sestanku z domačini je bila poleg ministrice na MKGP dr. Aleksandre Pivec z ekipo, prisotna tudi županja Občine Solčava ga. Katarina Prelesnik.
Po ogledu primera Plesnik-Logar-Plesnik na terenu, smo v sproščenem razgovoru iskali najprimernejšo rešitev.

Tradicionalni dan Društva lastnikov gozdov ob Kolpi in Lahinji so izvedli v soboto 31.08. v Zapudju.
V lepem vremenu je potekalo tekmovanje v prežagovanju hloda z žago amerikanko in družabne igre.


DLG DiH je 25. julija organiziralo kvalitetno okroglo mizo na temo gozdnega turizma. Hkrati z njo je potekala radijska delavnica, ki jo je vodil novinar Tone Petelinšek.
Skupno srečanje obeh parlamentarnih teles 4.junija v Opatiji je bilo namenjeno seznanitvi s posledicami naravnih ujm v gozdovih obeh držav.

Naravne ujme in klimatske spremembe ne poznajo meja med državami. Zato je na mestu izražena misel na skupni seji, da bi bila vsaj glede klimatskih sprememb in vse pogostejših naravnih ujm v gozdovih na mestu skupna gozdarska politika EU.
Člani Društva lastnikov gozdov Kolpa-Lahinja so med 5 in 9. junijem organizirali strokovno ekskurzijo v okolico Munstra v Westfalijo v Nemčiji, kjer jih je sprejel Belokranjski rojak in gozdar Vinko Rogina.

Letos bo po Sloveniji kar nekaj brezplačnih tečajev za varno delo v gozdu širom po Sloveniji v organizaciji ZGS. Financirani so iz javnega razpisa MKGP preko ZGS.
Objavljamo termine.
Rekordno število hlodov in kubikov ter lep sončen dan je na dan odprtih vrat 13. licitacije lesa v Slovenj Gradec privabil številne obiskovalce. Tudi na 13. dražbi 2019 se je prodajal najboljši les, ki zraste v slovenskih gozdovih. Letošnja licitacija je spet postregla z rekordi: sodelovalo je 566 lastnikov, ki so ponudili 3706 hlodov in 3725 m3. Iz realiziranih poslov se vidi več kot 15% rast glede na lansko leto. Vse to uvršča Licitacijo vrednejših sortimentov lesa med eno večjih v tem delu Evrope.

ZLGS je imela razstavni prostor na letošnjem 1.sejmu Gozdarske in kmetijske mehanizacije AGRITECH 2019. Naša tajnica Kaja se je trudila posredovati čimveč informacij o naši zvezi obiskovalcem sejma. Na otvoritvi sejma AGRITECH je o njegovi pomembnosti za gozdarstvo in kmetijstvo spregovoril tudi državni sekretar na MKGP  dr. Jože Podgoršek.Zaželel je dober poslovni uspeh razstavljalcem, sejmu pa, da bi postal tradicionalen.

Sofinanciranje