SELLING CONDITIONS 
The bids for the wood are in EUR/m3 netto confirmed with a signature of the bidder.
All wood is offered at the auction place in Slovenj Gradec
For the bids added blank forms should be used.
Every bid could be offered once without any modification
The course of the auction

13. WERTHOLZSUBMISSION IN SLOVENJ GRADEC- SLOWENIEN SUBMISSIONBEDINGUNGEN Waldverein Mislinjska dolina, Waldverband Slowenien und Slowenische Forst Service organisieren 13. Wertholzsubmission in Slovenj Gradec. Es findet in Slovenj Gradec- Zentrum statt. Die Gebote für das Wertholz sind in €/fm netto je Los abzugeben und unterschriftlich von Bieter zu bestätigen. Für die Gebote sind die dem Losverzeichnis beiliegenden Formblätter zu benutzen. Auf jedes Los darf nur ein Gebot abgegeben werden.

PRIPRAVE NA 13. LICITACIJO VREDNEJŠIH SORTIMENTOV LESA

Društvo LG Mislinjske doline in Zveza DLG Slovenije ob pomoči ZGS namerava v letu 2019 izpeljati 13. Licitacijo lesa.

Dovoz hlodovine na prizorišče Ozare v Slovenj Gradcu se prične 3. januarja in zaključi 18 januarja 2019.

22.11. je ZLGS sprejela Ministrica MKGP Dr. Aleksandra Pivec. Na sprejemu so v razgovoru s strani MKGP sodelovali: Državni sekretar dr. Jože Podgoršek, mag. Robert Režonja, g. Jošt Jakša in dr.Gregor Meterc. ZLGS smo zastopali Marjan Hren, Rok Sedminek, Janez Beja, Jože Jeromel in Kaja Plevnik.

Zveza lastnikov gozdov Slovenije je skupaj z Društvom lastnikov gozdov Spodnje Savinjske doline,  Zavodom za gozdove Slovenije KE Celje in podjetjem UNIFOREST organizirala  20. oktobra 2018 1. Sekaško tekmovanje ZLGS za prehodni pokal.

4. Oktobra je potekala v Zagrebu mednarodna konferenca Lastninske pravice v privatnih gozdovih. Imela je močno mednarodno zasedbo. Skozi prezentacije prof.dr.sc.Tatjane Josipovič iz CRO, Dr.sc. Cristian Brawenz iz AT, Dr.cs.Lennart Ackzell iz SWE in rezime Huberta de Schorlemer preds. CEPF so se skrtstalizirale velika razlike znotraj EU pri pojmovanju in pravni zaščiti lastninskih pravic na gozdni posesti. 

27. septembra je potekala konferenca in podpis Kodeksa Obisk v naravi. Med 27 deležniki ga je podpisala tudi ZLGS.

V ZLGS smo skušali biti prisotni na vseh pomembnejših dogodkih sejma AGRE 2018. Veseli smo, da sta na otvoritvi tako predsednik KGZS g. Cveto Zupančič, kot predsednik ZZS g. Peter Vrisk opozorila na pomembnost dobrega ekonomsko socialnega položaja tako mladih, kot tudi vseh ostalih generacij na podeželju, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in gozdarstvom.

Nedelja 26.avgusta je bila zelo delovna za našo zvezo, saj smo se že ob 9.uri zbrali  na AGRI v dvorani 3. Na okrogli mizi sta uvodoma predstavila študijo o enoletnih in večletnih škodah po jelenjadi Veronika Valentar in Jože Mori oba strokovna sodelavca ZLGS.

Tudi na letošnji AGRI 2018 ima ZLGS svoj razstavni prostor V okviru KGZS
Sobota 25. avgusta po otvoritvi je tudi na našem razstavnem prostoru minila v luči razgovorov z mladimi kmeti. Na razstavnem prostoru smo gostili in se pogovarjali s predsednikom CEJA g. Jannesom Maes in Rokom Damjanom predsednika ZSPM, ki je tudi uradno otvoril AGRO 2018.

Sofinanciranje