Varstvo osebnih podatkov

Zveza lastnikov gozdov Slovenije se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletne strani www.slovenski-gozdovi.org ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Izključitev odgovornosti

Spletna stran www.slovenski-gozdovi.org je postavljena in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu Zveza lastnikov gozdov Slovenije ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletni strani se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prav tako zveza ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti te spletne strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja te spletne strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, Zveza lastnikov gozdov Slovenije ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Avtorske pravice

© Copyright 2015 Zveza lastnikov gozdov Slovenije
Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebuje spletna stran www.slovenski-gozdovi.org, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vsebino spletne strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja Zveze lastnikov gozdov Slovenije, ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Izobraževalne in strokovne inštitucije

GIS - Gozdarski inštitut Slovenije: http://www.gozdis.si/domov/

ZGS - Zavod za gozdove Slovenije: http://www.zgs.si/zavod_za_gozdove_slovenije/index.html

BF, Oddelek za gozdarstvo: http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-gozdarstvo/o-oddelku/

Gozdarski vestnik: http://www.dendro.bf.uni-lj.si/gozdv/gozdv.html

Gozdarska knjižnica: http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/knjiznice-bf/knjiznica-odd-za-gozdarstvo/

Državne organizacije

MKGP -Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: http://www.mkgp.gov.si/

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: http://www.arsktrp.gov.si/

MKGP, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje: http://www.iko.gov.si/

Interesna združenja

GZS - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije: http://www.kgzs.si/

PEFC - Program za potrjevanje certificiranja gozdov: http://www.pefc.si/

Sodni cenilci in izvedenci

Sodni izvedenci: https://spvt.mp.gov.si/izvedenci.html

Sodni cenilci: https://spvt.mp.gov.si/cenilci.html

Ostalo

Moj Gozdar, spletni portal za iskanje izvajalcev del v gozdarstvu: http://www.mojgozdar.si/ 

OBF - Avstrija; Avstrijska Bundesforste: https://spvt.mp.gov.si/izvedenci.html

Austrofoma: https://spvt.mp.gov.si/cenilci.html

Elmia: http://www.elmia.se/en/

CEPF - Confederation of European Forest Owners: http://www.cepf-eu.org/

BioEuParks project: http://bioeuparks.eu/

Sofinanciranje