Kalkulator za izračun škode zaradi jelenjadi na posameznih drevesih v smrekovih drogovnjakih

Prenesite si program


Moj Gozdar

Spletni portal Moj Gozdar je namenjen iskanju ustreznih izvajalcev del gozdarskih storitev. Portal vsebuje kontaktne podatke za več kot 800 pravnih subjektov, ki nudijo gozdarske storitve. MojGozdar uporabnikom nudi podporo pri iskanju gozdarskih storitev, kot so:
 • sečnja z motorno žago
 • Spravilo s traktorjem
 • Gojitvena dela
 • Žičniško spravilo
 • Strojna sečnja
 • Izdelava lesnih sekancev (sekalnik)
 • Prevoz lesa
 • Gozdno gradbeništvo
V letu 2018 bo stran nadgrajena, dodano bo ocenjevanje podjetij (strokovna ocena), podjetja bodo predstavljena z razširjeno osebno izkaznico, dodan bo zakonodajni okvir ter modelne pogodbe.
Spletni portal je prosto dostopno vsem uporabnikom na spletnem naslovu http://www.mojgozdar.si/.

WoodChainManager (WCM)

Spletno orodje za vizualizacijo gozdarskih proizvodnih verig s spremljajočimi kalkulacijami, ki nastanejo v poslovnem procesu. To orodje obravnava večino tehnologij, ki se uporabljajo v slovenskih razmerah. Vse tehnologije so opremljene s kalkulacijo stroškov, ki si jih uporabnik lahko prilagaja glede na lastne potrebe oz. značilnosti svoje mehanizacije. Kalkulacija stroškov je med pomembnimi podlagami pri odločitvah o izbiri stroja in tehnologij, ki omogočajo optimalno izvedbo proizvodnega procesa. Na osnovi kalkulacij in enotnih primerljivih vhodov lahko sprejmemo utemeljene in racionalne odločitve za gospodarno delo.

Razpoložljiva orodja znotraj orodja WCM:
 • vizualizacija gozdarskih proizvodnih verig s spremljajočimi kalkulacijami
 • izračun normativov za sečnjo in spravilo lesa
 • pretvornik enot, ki omogoča okvirne preračune med različnimi enotami (prostorninske, masne, energetske) za različne oblike lesnih goriv
Orodje WCM je prosto dostopno vsem uporabnikom na spletnem naslovu http://wcm.gozdis.si/.

< Nazaj

Sofinanciranje