5. septembra 2019 je potekal posvet na temo kakovostnih izvajalcev del in uporabe aplikacije MojGozdar.

N
Na posvetu je sodelovala tudi ZLGS s prispevkom:Pomembnost kakovostnih izvajalcev za zasebne lastnike gozdov. ki ga je pripravil Miha Koprivnikar.

< Nazaj

Sofinanciranje