Kot že tradicionalno je bil skupščina ZLGS 22.marca dobro obiskana. Vabljeni gostje: Državni sekretar MKGP dr. Marjan Podgoršek, prodekan Biotehniške fakultete dr. Andrej Bončina in direktor ZGS g. Damjan Oražem   so močno okrepili razpravo in odgovarjali na vprašanja o najbolj aktualnih problemih lastnikov gozdov.
Na državno tekmovanje so se uvrstili le tisti tekmovalci, ki so se kvalificirali na izbirnih regijskih tekmah. Za celjsko območje ZGS je bila izbirna tekma izvedena meseca julija na Rogli v organizaciji ZGS in Društva lastnikov gozdov (DLG) Dravinja-Hudinja.

Na konferenci REFORDA v Tirani je bila glavna tema certifikacija gozdov s spremljevalnimi vsebinami. Kot vemo, je certificiranje gozdov prostovoljen tržni postopek za spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Danes je trajnost najpomembnejše načelo pri rabi vseh obnovljivih virov, izraz »trajnost« pa se v sodobnem času uporablja širše, tudi v okviru rabe neobnovljivih naravnih virov.

16. julija 2015 se je v Dragatušu odvijal mednarodni sestanek, ki so se ga udeležili člani upravnih odborov slovenske in hrvaške Zveze lastnikov gozdov. Povod za sklic sestanka je skupna problematika, ki se nanaša na priznavanje lastniških pravic zasebnih lastnikov gozdov. Na sestanku smo sprejeli nekaj sklepov, ki obe strani zavezujejo za čim prejšnje reševanje lastniških pravic, kot je to v ostalih državah EU.

Zveza lastnikov gozdov Slovenije je 10. junija 2016 organizrala strokovno ekskurzijo z ogledom demonstracij gozdarske mehanizacije, tehnologij, izobraževalnih vsebin in raziskav na Bavarsko.

V četrtek, 16. julija je v Dragatušu potekalo srečanje lastnikov gozdov Slovenije in Hrvaške. Predstavniki nacionalnih zvez so se pogovarjali o položaju lastnikov gozdov ter njihovih pravicah v obdobju po osamosvojitvi. Da bi rešili skupne težave, so se dogovorili za skupno deklaracijo, ki bo predstavljena nacionalnim organom- ministrstvom ter evropski konfederaciji lastnikov gozdov (CEPF), ki nas zastopa pri Evropski komisiji.

Sofinanciranje