Zaradi nepravilno vodenega projekta LIFE DinAlp Bear v Sloveniji, ki ni bilo v skladu z Aarhuško konvencijo, je trdno prepričanje Sindikata kmetov Slovenije, Zveze lastnikov gozdov Slovenije in Zveze ekoloških kmetov Slovenije, da projekt ni zaslužil nominacije za LIFE Awards 2020.
POJASNILO:
  1. Projekt ni upošteval Aarhuške konvencije pri vodenju projekta in od začetka ni vključeval predstavnike lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč na podeželju, ki trajnostno kmetujejo že stoletja in ohranjajo kulturno krajino na območjih vodenega projekta
  2. Pri vseh evalvacijah številčnosti populacije in uspešnosti sobivanja, je žal ta pomemben subjekt deležnikov  v Sloveniji ignoriral in zato so prikazani rezultati skozi vse  evalvacije nerealni in zavajajoči
  3. S takšnim pristopom je povzročil  nepopravljivo materialno in tudi psihično škodo, ki jo je v zadnjem obdobju skušal gasiti z nalaganjem dodatnih zaščitnih ukrepov in stroške le teh prevaliti na pleča lastnikov zemljišč, ki jih je predhodno kljub zahtevi aarhuške konvencije, vseskozi izločal iz projekta.
  4. Projekt je zaradi slabega vodenja v Sloveniji pripeljal do točke, ko so potrebna visoka dodatna javna sredstva, ki bodo sanirala nepravilno vodenje projekta.
  5. Rešitve, ki jih projekt predlaga za tako imenovano »sobivanje« so se v praksi izkazali kot nedelujoči in v pretežnem delu Slovenije neizvedljivi. 

Ta "judežev" denar je povzročil slovenskemu podeželju nepopravljivo škodo, zato si tako vodene LIFE projekte niti EU, niti Slovenija ne moreta in ne smeta privoščiti, kaj šele nagrajevati!

 Odločno odklonilno mnenje podeželja je izrazilo 54 NVO s področja kmetijstva in gozdarstva v peticiji (priloga), predstavljeni 5. decembra 2019 v EU parlamentu! Za zahtevo za zmanjšanje in proti širjenju zveri, preko članstva in družinskih kmetij, stoji pol milijona ali četrtina Slovencev!

 Pozivamo vse, ki jim ohranjanje kulturne krajine, samooskrba in človekove pravice kot slovenske in evropske vrednote nekaj pomenijo, da projekt razglasijo kot velika napaka slovenske in evropske okoljske politike.

 mag. Stanislav Bergant, gorski ekološki kmet, s pooblastilom Sindikata kmetov Slovenije, Zveze lastnikov gozdov Slovenije in Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije


< Nazaj

Sofinanciranje