V ZLGS  smo veseli, da imamo v naših vrstah odgovorne in izkušene ljudi, ki so se odločili za kandidaturo v organe KGZS.
Še bolj pa smo veseli in ponosni , da so vse spodaj omenjene kandidate prepoznale različne nevladne stanovske organizacije v kmetijstvu in politične stranke, ter jih predlagale za kandidate na svojih listah.

- Rajko ŠTEFANIČ, kandidat v svet KGZS in v območno enoto KGZS Novo Mesto

- Jože ŠINKOVEC kandidat v svet KGZS in v območno enoto KGZS Brežice
- Stanislav BERGANT kandidat v svet KGZS in v območno enoto KGZS Kranj
- Janez BEJA kandidat v svet KGZS in v območno enoto KGZS Ljubljana
- Klemen MATK kandidat v svet KGZS in v območno enoto KGZS Slovenj Gradec
- Rok SEDMINEK kandidat v svet KGZS in v območno enoto KGZS CELJE
- Tomaž JURŠE kandidat v svet KGZS in v območno enoto KGZS Maribor
- Dragica ŠAHTLER kandidatka v območno enoto KGZS Maribor

V sredo 30. septembra bodo za svoje kandidate v organe KGZS oddali svoje glasove predstavniki pravnih oseb.
Med kandidati je tudi častni član ZLGS:
- Franc PRELESNIK kandidat v svet KGZS in v območno enoto KGZS Kočevje  


Vsi našteti kandidati so že leta močno vpeti v delo in aktivnosti za izboljšanje socialno-ekonomskega položaja .SLOVENSKIH LASTNIKOV GOZDOV. Vedo kako, kdaj in kje je potrebno zastaviti besedo, da bomo tudi slovenski zasebni lastniki gozdov imeli pravni, ekonomski in socialni status enakovreden lastnikov gozdov razvite jedrne EU.


ZATO S TEGA MESTA POZIVAMO VSE SLOVENSKE ZASEBNE LASTNIKE GOZDOV ZDRUŽENE V ZLGS, DA GREMO V NEDELJO NA VOLIŠČA IN JIH  IZVOLIMO V ORGANE KGZS.


< Nazaj

Sofinanciranje