V četrtek 12.11. je Zvezo lastnikov gozdov Slovenije sprejel novi predsednik KGZS Roman Žveglič.
V konstruktivnem razgovoru smo se dogovorili, da naši prostori ostanejo na sedežu zbornice, kot zunanji strokovni sodelavec naše zveze oz. naš strokovni tajnik ostane Miha Koprivnikar. Samo sodelovanje  bomo v nadaljevanju precizirali. Gradili bomo na dosedanjih že sprejetih sporazumih in iskali sinergijo s skupnim nastopom pri odločevalcih v gozdarstvu, kjer se bomo med seboj  lahko uskladili. Predsednika zbornice smo na kratko seznanili z našimi kratkoročnimi cilji za reševanje problemov slovenskih lastnikov gozdov. Dogovorili smo se, da bi se dobivali na 2 meseca in s skupnimi močmi poskušali reševati in premakniti najbolj pereče probleme  lastnikov gozdov.

< Nazaj

Sofinanciranje