Z Uvodno predstavitvijo obnove 10-letnih območnih GGN in LUN 2.11. se je pričel "Gozdni dialog" na to temo.
Včeraj je bilo na uvodni predstavitvi večkrat poudarjeno, kako pomembni so lastniki gozdov v začetem gozdnem dialogu, ki bo potekal do konca decembra.
Vanj so povabljeni vsi deležniki, ki se dotikajo gospodarjenja z gozdom in upravljanja s prostoživečimi živalmi. Že samo sprejemanje obeh strateških načrtovanj istočasno kaže na dejstvo, , da je gozd celota, kjer se vse njegove funkcije prepletajo in zato mora biti tudi gospodarjenje z njim obravnavano kot celota.
Lastniki gozdov povezani v lokalnih DLG, kot tudi v ZLGS in ZVGP, kot tudi posamezni lastniki, moramo ta čas navkljub prazničnemu decembru ter še vedno težki situaciji COVID dobro izkoristit.
Lastniki gozdov moramo biti v tem gozdnem dialogu zelo aktivni, usklajeni in prepričljivi  - vse svoje predloge pa moramo tudi dobro argumentirati.

< Nazaj

Sofinanciranje