5. Maja se je na svoji Konstitutivni seji sestal novo izvoljeni UO ZLGS.Dnevni red:
  1. Potrditev dnevnega reda.
  2. Seznanitev z izvoljenimi kandidati na volilni skupščini ZLGS 2022- UO ZLGS- NO ZLGS- ČR ZLGS ,Izvolitev podpredsednikov
  3. Predlogi vizije in ciljev ZLGS za naslednja 4 leta
  4. Seznanitev z organizacijo GA CEPF na Bledu od 7. - 9. junija
  5. Aktualni dogodki na področju gozdarstva
  6. RAZNO

< Nazaj

Sofinanciranje