V ZLGS smo skušali biti prisotni na vseh pomembnejših dogodkih sejma AGRE 2018. Veseli smo, da sta na otvoritvi tako predsednik KGZS g. Cveto Zupančič, kot predsednik ZZS g. Peter Vrisk opozorila na pomembnost dobrega ekonomsko socialnega položaja tako mladih, kot tudi vseh ostalih generacij na podeželju, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in gozdarstvom.

Brez njihovega vsakodnevnega dela bi kulturna krajina in mnoge lepote Slovenije popolnoma zbledele. Poleg slovenske zemlje na kateri stoji naša neodvisna država Slovenija, ima podeželje še en pomemben adut-to je znanje in izobražene mlade. Vendar mladi na podeželju niso več pripravljeni prelivat svoj zaslužen denar iz ostalih dejavnosti v kmetijsko, kot so to počeli njihovi  dedi in babice, očetje in matere. Zato mora trg tako v celi živilsko prehranski verigi, kot tudi gozdno lesni, priznati pošteno tržno ceno tako kmetu kot lastniku gozda.

V ZLGS zato apeliramo na odgovorni v SLO politiki in mikroekonomiji, da Slovenija ne sme biti izjema v EU prostoru s svojo asimetrično rastjo cen, ki bi protažirala trgovce ali posrednike. Politika rasti ceni mora biti uravnotežena in poštena do vseh členov živilsko prehranske, kot tudi gozdno lesne verige.

Na okrogli mizi MKGP: Gozdovi so naše bogastvo - ohranili jih bomo le s skrbnim ravnanjem z njimi sta zastopala ZLGS podpredsednika Jože Jeromel in Janez Beja.
Na okrogli mizi Mladi strokovnjaki s področja kmetijstva, turizma in živilske industrije je ZLGS zastopala Kaja Plevnik.

ZLGS smo skozi sejem AGRA veliko kontaktirali zlasti s sorodnimi stanovskimi organizacijami. Naš cilj je, da se povežemo v skupnih prizadevanjih in ciljih kjer smo v svojih zahtevah usklajeni. Le tako smo lahko resen igralec in pogajalec za izboljšanje socialno ekonomskega položaja naših članov.< Nazaj

Sofinanciranje