Kalkulator za izračun škode zaradi jelenjadi na posameznih drevesih v smrekovih drogovnjakih

Prenesite si program


Moj Gozdar

Spletni portal Moj Gozdar je namenjen iskanju ustreznih izvajalcev del gozdarskih storitev. Portal vsebuje kontaktne podatke za več kot 800 pravnih subjektov, ki nudijo gozdarske storitve. MojGozdar uporabnikom nudi podporo pri iskanju gozdarskih storitev, kot so:
 • sečnja z motorno žago
 • Spravilo s traktorjem
 • Gojitvena dela
 • Žičniško spravilo
 • Strojna sečnja
 • Izdelava lesnih sekancev (sekalnik)
 • Prevoz lesa
 • Gozdno gradbeništvo
V letu 2018 bo stran nadgrajena, dodano bo ocenjevanje podjetij (strokovna ocena), podjetja bodo predstavljena z razširjeno osebno izkaznico, dodan bo zakonodajni okvir ter modelne pogodbe.
Spletni portal je prosto dostopno vsem uporabnikom na spletnem naslovu http://www.mojgozdar.si/.

WoodChainManager (WCM)

Spletno orodje za vizualizacijo gozdarskih proizvodnih verig s spremljajočimi kalkulacijami, ki nastanejo v poslovnem procesu. To orodje obravnava večino tehnologij, ki se uporabljajo v slovenskih razmerah. Vse tehnologije so opremljene s kalkulacijo stroškov, ki si jih uporabnik lahko prilagaja glede na lastne potrebe oz. značilnosti svoje mehanizacije. Kalkulacija stroškov je med pomembnimi podlagami pri odločitvah o izbiri stroja in tehnologij, ki omogočajo optimalno izvedbo proizvodnega procesa. Na osnovi kalkulacij in enotnih primerljivih vhodov lahko sprejmemo utemeljene in racionalne odločitve za gospodarno delo.

Razpoložljiva orodja znotraj orodja WCM:
 • vizualizacija gozdarskih proizvodnih verig s spremljajočimi kalkulacijami
 • izračun normativov za sečnjo in spravilo lesa
 • pretvornik enot, ki omogoča okvirne preračune med različnimi enotami (prostorninske, masne, energetske) za različne oblike lesnih goriv
Orodje WCM je prosto dostopno vsem uporabnikom na spletnem naslovu http://wcm.gozdis.si/.
Zveza lastnikov gozdov Slovenije: Slovenska vas 5, 8320 Šentrupert
Predsednik:Marjan Hren, tel. 041 825 994
Strokovni tajnik: Miha Koprivnikar, tel: 041 876 500

Pisarna/Tajništvo: Gospodinjska ul. 6, 1000 LJUBLJANA

e-naslov: info.zlgs@gmail.com
e-naslov: Zlgs.preds.@gmail.com

Splet: www.slovenski-gozdovi.org

Zveza lastnikov gozdov Slovenije je prostovoljna organizacija, ki povezuje zasebne lastnike gozdov, povezane v 29 društev lastnikov gozdov. Deluje kot zastopnica interesov lastnikov gozdov ter promotorka trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja s slovenskimi gozdovi.

Poslanstvo Zveze lastnikov gozdov je krepiti trajnostno gospodarjenje s slovenskimi zasebnimi gozdovi, ki poleg ekonomskih koristi pospešuje socialno in kulturno vrednost ter pospešuje odgovornost do okolja.

Trenutno je v Zvezo lastnikov gozdov vključenih več kot 4000 članov, ki so individualne zasebne posesti, družinske kmetije ter številni majhni gozdni posestniki, ki jim gozd pomeni dodaten dohodek. Gozdovi prehajajo iz ene v drugo generacijo, ne da bi spremenili svojo vlogo.

Na skupščini Zveze lastnikov gozdov 28.3.2014 so bili v organe zveze izvoljeni naslednji člani:

Upravni odbor:


Marjan Hren predsednik
DLG Dravinja-Hudinja

Janez Beja podpredsednik
DLG Sopota - Laško

Jože Jeromel podpredsednik
DLG Mislinjska dolina

Rok Sedminek podpredsednik
DLG Spodnja Savinjska dolina

Jože Mori
DLG Mirnska dolina

Rajko Štefanič
DLG Kolpa-Lahinja

Egon Rebec
DLG Vrhe - Vremščica

Klemen Matk
DLG Tisa Logarska dolina

Janko Mazej
DLG Šaleška dolina

Jože Ferlinc
DLG Pohorje-Kozjak

Stane Bergant
DLG Gorenjske

Sandi Bončina
DLG Keltika

Zdravko Cesar
SK Bled

Milan Vajda
DLG Metlika


Nadzorni odbor:


Janez Rihtaršič
Solastniki gozda Planica

Dejan Zorko
DLG Spodnje savinjske doline

Jože Prah
DLG Sopota-Laško

Jože Šinkovec
Združenje lastnikov gozdov in lovskih upravičencev Slovenije

Janko Ošlovnik


Častno razsodišče:


Inka Stritar
Združenje lastnikov gozdov in lovskih upravičencev Slovenije

Andrej Lipovec

Dragica Harič Šahtler
DLG Pohorje-Kozjak1. Zastopamo in usklajujemo interese svojih članov

Zveza lastnikov gozdov Slovenije podaja pobude za spremembo in izboljšanje zakonodaje na področju gozdarstva, lovstva, kmetijstva ter varstva okolja in narave. Zasebni gozdovi v Sloveniji predstavljajo 75 % površin vseh gozdov oziroma 44% površine Slovenije. Kot pomemben nosilec aktivnosti v prostoru je sodelovanje v procesih sprejemanja predpisov nujno, saj soodločamo o naših pravicah in dolžnostih.

Smo člani Evropske konfederacije zasebnih lastnikov gozdov CEPF (www.cepf-eu.org), ki nas zastopa na nivoju evropskih inštitucij.

2. Pospešujemo in pomagamo pri razvoju podeželja in zasebnega sektorja gozdarstva

Zasebni lastniki gozdov skrbimo za dober izgled in razvoj slovenskega podeželja. Gozdovi in les iz njih so sestavni del našega bivanjskega okolja, so glavni ponor toplogrednih plinov, ohranjajo dobro in čisto vodo, zagotavljajo delovna mesta ter skrbijo za dobrobit in blaginjo prebivalcev Slovenije.

3. Pospešujemo gospodarsko moč gozdnih posestnikov ob upoštevanju načel trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti slovenskih gozdov

Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline v sodelovanju z Zvezo lastnikov gozdov in zavodom za gozdove Slovenije organizira licitacijo vrednejših sortimentov lesa. Licitacija v Slovenj Gradcu je ena najuspešnejših dražb kakovostne hlodovine v srednji Evropi. Pri prodaji vsako leto sodeluje veliko število lastnikov gozdov iz vse Slovenije, dneva odprtih vrat pa se udeleži več tisoč obiskovalcev iz Slovenije in tujine.

Zveza lastnikov gozdov svetuje pri uspešnejši prodaji lesa in podpira povezovanje lastnikov gozdov v tržne oblike, kot so zadruge in podjetja za trženje lesa.

4. Skrbimo za informiranje in osveščanje lastnikov gozdov ter izobražujemo za večjo varnost pri delu

Zveza lastnikov gozdov Slovenije aktivno sodeluje in sooblikuje različne dogodke, kot so strokovne okrogle mize, predavanja in drugi strokovni dogodki. Ena najpomembnejših dejavnosti je organizacija strokovnih ekskurzij, ogledov dobrih praks ter sodelovanje z javnostjo. Pravočasno obveščamo o možnosti pridobitev sredstev za nakup gozdarske mehanizacije in opreme, gradnjo gozdne infrastrukture in pomagamo pri pripravi vlog.

Obveščamo o možnostih pridobitve ustrezne kvalifikacije ali dopolnilnega znanja s področja gozdarstva. Organiziramo in sodelujemo pri organizaciji tečajev varnega dela v gozdu. V slovenskih gozdovih se zgodi veliko preveč težkih nezgod s tragičnim izidom. Naš cilj je dobro opremljen in usposobljen delavec v gozdu. Le tako lahko preprečimo najhujše!

5. Promoviramo slovenske gozdove

Lastniki gozdov smo soodgovorni za izgled naše krajine ter zaslužni za dobro stanje slovenskih gozdov. Lastnikom gozdov, ki so vključeni v Društva lastnikov gozdov svetujemo pri gospodarjenju z gozdom. Zavedamo se, da je gozd življenjski prostor mnogih rastlin in živali, zato skrbimo za številna območja zavarovane narave in območja Nature 2000. Pomagali smo ohraniti mnoge rastlinske in živalske vrste z rdečega seznama, zato želimo, da tudi naključni obiskovalci naših gozdov spoštujejo naravo in okolje.

6. Sodelujemo

Zveza lastnikov gozdov uspešno sodeluje z vsemi organizacijami, ki delujejo na področju izobraževanja in svetovanja v gozdarstvu ter s stanovskimi organizacijami, s katerimi se povezujemo za doseganje naših skupnih ciljev. V času našega delovanja smo uspešno vzpostavili sodelovanje z Zavodom za gozdove Slovenije, Gozdarskim inštitutom Slovenije, Biotehniško fakulteto- oddelkom za gozdarstvo, Srednjo šolo za gozdarstvo in lesarstvo Postojna, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Sindikatom kmetov Slovenije, Zadružno zvezo Slovenije, Združenjem predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, Zvezo slovenske podeželske mladine, Zvezo kmetic Slovenije, Kmetijsko šolo Grm Novo mesto- Center biotehnike in turizma,Zvezo strojnih krožkov Slovenije ter ostalimi društvi, združenji in izobraževalnimi organizacijami, ki delujejo na področju gozdarstva in razvoja podeželja.

Piškotki so kratke besedilne datoteke, ki jih spletno mesto pošlje brskalniku (če jih spletno mesto le uporablja). Glavni cilj piškotkov je, da spletni strežnik prepozna računalnik. Piškotki niso nujni vendar lahko bistveno izboljšajo uporabniško izkušnjo. Na straneh uporabljamo piškotke izključno za analizo obiskanosti spletnega mesta. Upoštevajte, da se z uporabo spletne strani strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

Vrste piškotkov

Piškotki so, recimo jim vrsta datoteke, ki jih med vašim obiskom spletne strani le-ta ustvari in vanje shrani podatke. Tako vam je ob naslednjem obisku zagotovljeno mnogo lažje in hitrejše brskanje po strani. Ločimo dve vrsti piškotkov, in sicer:

 • Začasni piškotki, ki so ustvarjeni zgolj začasno in beležijo podatke med vašim brskanjem. Ko zaprete okno vašega brskalnika, se piškotki izbrišejo.
 • Trajni piškotki ostanejo na vašem računalniku ali drugi napravi in so aktivirani vsakokrat, ko obiščete spletno stran.

Katere trajne piškotke uporablja naša stran?

Na strani uporabljamo:
 1. Google Analyitcs piškotke (_utma, _utmb, _utmc, _utmz). Več o Google Analytics piškotkih si lahko preberete tukaj.
 2. Sejne piškotke (Piškotek se shrani v začasni pomnilnik in se ne ohrani, ko zaprete brskalnik se piškotek izbriše. Sejni piškotki ne zbirajo informacije od uporabnikov).

Onemogočenje piškotkov

V nastavitvah brskalnika lahko piškotke kadarkoli izklopite, vendar vam to odsvetujemo. Informacije o nastavitvah za piškotke v posameznih brskalnikih so na voljo na spodnjih povezavah:
 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Opera
 • Safari

Sofinanciranje